aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PUP Kamienna Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.


 
O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Koszt dofinansowania 20.000 zł.

Zapraszamy również pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów utworzonego stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Koszt utworzenia stanowiska pracy 20.000 zł.