aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra, w pierwszych dniach swojego urzędowania spotkał się ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego Jarosławem Gęborysem. Jednym z tematów rozmowy była możliwość dofinansowania remontu dróg powiatowych.

Jak poinformował P. Straus starostwo może w 2015 roku pozyskać pieniądze z funduszy popowodziowych na remont dwóch dróg – w Jawiszowie i w Lipienicy. Wstępny kosztorys opiewa na 930 tysięcy złotych (Jawiszów) i 1 131 tysięcy (Lipienica) Starostwo otrzymać może 80% dofinansowania. Szuka wkładu własnego. P. Straus poinformował radnych gminy wiejskiej, że wstępnie zaproponował wyłożenie z budżetu gminy 10% kosztów wynikających z podpisanej umowy na remont dróg. Zaznaczył jednak że decyzję czy dofinansowywać remont pozostawi radnym. Najprawdopodobniej gościem kolejnej sesji rady gminy będzie starosta J. Gęborys.
- Musimy zastanowić się czy doświetlać dziurawą drogę, czy lepiej przenieść środki na dofinansowanie remontu – pytał P. Straus radnych nawiązując do przekazania funduszy w budżecie na 2015 rok na oświetlenie drogi w Lipienicy.
W trakcie dyskusji radny Jan Łepski przypomniał, że gmina ciągle daje wkład własny na remonty dróg powiatowych, ale nie otrzymuje nic w zamian. Radny wspomniał dawno obiecane przez powiat chodniki w Pisarzowicach. Radni kilkukrotnie wspominali przypadek ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze gdzie powiat współpracuje z miastem Kamienna Góra. Apelowali do wójta aby lepiej przyjrzeć się tej sprawie przed przekazaniem środków.
Żywiołowe dyskusje radnych prowadzone były jeszcze w czasie przerwy w obradach rady. P. Straus zapowiedział zaproszenie J. Gęborysa na kolejną sesję aby starosta mógł przedstawić pełną informację na temat ewentualnego dofinansowania i potrzeb. Wójt przypomniał radnym, że nic nie jest jeszcze przesądzone i mogą nie zgodzić się na przekazanie środków albo dołożyć część lub całość potrzebnych pieniędzy.

Sprawa dofinansowania została poruszona w trakcie sprawozdania wójta z prowadzonych działań międzysesyjnych.

Add comment

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Security code
Refresh