aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO OD 1 STYCZNIA 2015 r.


 
Aktualna lista placówek, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Załącznik: poz_2015
http://www.nfz-wroclaw.pl/default.aspx?obj=1;46612&par=2&des=1;2

W sytuacji, kiedy lekarz rodzinny nie podpisał umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej
od 1 stycznia 2015 r., pacjent może zmienić lekarza rodzinnego lub – zgodnie z Zarządzeniem
Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) – udać się po pomoc medyczną do placówek realizujących:
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- świadczenia w izbie przyjęć,
- świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym,
które podpisały porozumienia z Dolnośląskim OW NFZ. Placówki te będą przyjmowały pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, których lekarze podstawowej opieki zdrowotnej/lekarze rodzinni nie podpisali umów na rok 2015 z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia opiekę zapewniają:
1. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o., ul. Korczaka 1, Kamienna Góra, w ramach Izby Przyjęć, tel. 75-64-59-600, oraz
2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. Z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Bohaterów Getta 10, Kamienna Góra, tel. 75/74-49-273.

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Starostwo Powiatowe
w  Kamiennej Górze