aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot.wp

Kiedy potrzebujemy gotówki zazwyczaj sięgamy po oferty finansowe dostępne na rynku finansowym. Bardzo często wybieramy chwilówki online, które najprościej otrzymać. Sąd dostępne dla każdego i charakteryzują się minimalnymi wymaganiami od pożyczkobiorców. Sam termin chwilówka oznacza pożyczkę na krótki termin. Co jednak nam grozi jeżeli nie spłacimy chwilówki bądź przekroczymy termin jej spłaty określony w umowie ?

Chwilówki są zaciągane zwykle na niskie kwoty i w zależności od potrzeby można je zwrócić nawet w ciągu dwóch tygodni. W przypadku kiedy pożyczkobiorca nie jest w stanie zwrócić gotówki w obowiązującym terminie mogą się pojawić problemy z parabankiem. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wtedy wykonać jest poinformowanie firmy finansowej o braku możliwości terminowej spłaty. Informacje dotyczące szybkich finansów znajdziecie na stronie internetowyportfel.pl/chwilowki/ Jeżeli parabank zgodzi się na przedłużenie terminu spłaty musimy liczyć się z kosztami chwilówki ,które automatycznie wzrosną.

 

Ustawa antylichwiarska sprawiła, że termin spłaty chwilówki nie może być przedłużany w nieskończoność. W przypadku opóźnień w spłacie musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami wynikającymi z wezwań, upomnień, monitów, telefonów czy wiadomości sms. Koszty takich informacji zostaną dodane do naszego rachunku. Czasem można spotkać opłaty za wysłanie emaili.

 

Kolejnym krokiem parabanków jest rozpoczęcie naliczania odsetek, które znacznie zwiększają wielkość chwilówki. Jeżeli nie dostosujemy się do wymogów firmy pozabankowej i nadal nie będziemy chcieli spłacić pożyczki to firmy rozpoczynają procedurę windykacyjną. W ramach tej opcji pierwszym krokiem jest polubowne załatwienie sprawy. Gdy jednak taka procedura zawodzi podejmowane są kolejne etapy windykacji sądowej.

 

W tym przypadku o dalszych losach dłużnika decyzuje sąd, który rozpatruje czy żądania firmy parabankowej wobec pożyczkobiorcy są zasadne. Jeżeli są zasadne, to zostaje wystawione wezwanie do zapłaty. Klauzula wykonywalności długu sprawi , że zostanie od przekazany do komornika.

 

Zadaniem komornika będzie wyegzekwowanie spłaty długu nawet po przez zajęcie mienia pożyczkobiorcy. Komornik dodatkowo może obciążyć zobowiązaniem nasze konto bankowe w tym pensję oraz wszelki majątek jaki posiadamy. Dodatkowo koszty komornicze są dołączone do rachunku dłużnika. Po takiej przygodzie musimy się liczyć z tym , że nasze dane zostaną wpisane do rejestru dłużników co w przyszłości może nam utrudnić otrzymanie jakiejkolwiek pożyczki czy zakupów na raty. Dlatego wybierając jakąkolwiek chwilówkę liczmy siły na zamiary i spłacajmy nasze długi w umowym terminie.