aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Jarkowice

W Jarkowicach, jesienią realizowano projekt „Dla starszego i młodszego – dla każdego coś fajnego” w ramach Działaj Lokalnie X. Podczas realizacji projektu odbyło się kilka spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w różnorodnych tematach: spotkanie sportowo – rekreacyjne z ogniskiem, warsztaty florystyczne dla dorosłych i zajęcia plastyczne dla dzieci, prelekcja dotycząca początków Jarkowic, atrakcji krajoznawczych i florystycznych.

 

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców, wspólna praca na rzecz wsi i budowa kapitału społecznego. Ale również rozpoczęto budowanie marki Jarkowic, jako wsi turystycznej, poprzez wyłonienie rękodzielniczej pamiątki z Jarkowic, założenie skrytek geocaschingowych, poprawę estetyki wsi i wydanie pierwszej ulotki o Jarkowicach.

Na realizację działań pozyskano 5200 zł, projekt był zrealizowany przez mieszkańców wsi, dzięki współpracy i pod patronatem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” z Lubawki.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.

Jarkowice