aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
DCR Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłosiło w dniu 3 grudnia 2017 r. przetarg na dostawę nowego sprzętu medycznego. Planowane zakupy sprzętu będą możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez Panią Iwonę Krawczyk, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a zarazem radną Sejmiku. Powyższy wniosek został pozytywnie przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

 

Zakup sprzętu ma na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. o.o. zarówno dla pacjentów z Powiatu Kamiennogórskiego jak i całego Województwa Dolnośląskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
• aparat USG z obrazowaniem w klasie premium
• laser wysokoenergetyczny o wydajności do 30-tu razy większej od dotychczas stosowanych
• system wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
• diatermię krótkofalową zwiększającą ukrwienie miejsc zabiegowych, wspomagającą leczenie ran
• urządzenie do kompleksowej oceny parametrów czasowo-przestrzennych ruchu – wykrywanie patologii ruchu zarówno diagnostycznie jak i prewencyjnie
• zestaw do oceny i treningu izokinetycznego wraz z dodatkowymi akcesoriami do oceny skuteczności treningu oraz poprawności ruchu
• aparat do ultradźwięków z głowicą bezobsługową – działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne
• urządzenia do miejscowego schładzania ciała pacjenta
• urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki – pozwala na przywrócenie sprawności upośledzonej kończyny
• ponadto w ramach drobnego wyposażenia oddziałowego przewidziano zakup: nowoczesnych łóżek automatycznych dostosowanych do potrzeb pacjentów neurologicznych, wózka do przewożenia pacjentów, stołu terapeutycznego, stołu do terapii ręki, stołu rehabilitacyjnego, wózka reanimacyjnego z torbą medyczną.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2017 r. Nie dopuszcza się oferowania sprzętu i urządzeń medycznych rekondycjonowanych oraz demonstracyjnych. Sprzęt i urządzenia medyczne muszą być wolne od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.

Zaoferowany sprzęt i urządzenia medyczne muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2017 poz. 211) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na
terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Wymagany okres gwarancji na sprzęt i urządzenia medyczne wynosi min. 24 m-ce od daty odbioru przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szpitala: www.dcr.org.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

DCR Kamienna Góra