aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Dożynki Wojewódzkie

W dniu 9 września 2018r. odbyły się już po raz siódmy Dolnośląskie Dożynki Rolników, w miejscowości Zacisze w gminie Leśna. Z powiatu kamiennogórskiego uczestniczyła delegacja sołectw Stara Białka i Paczyn. 

 

Odznaczenia i podziękowania z powiatu kamiennogórskiego otrzymali:
Pan Fryderyk  Ditterla  rolnik ze wsi Przedwojów w gminie Kamienna Góra, Pani Bożena Kończak – Przewodnicząca Powiatowej Rady DIR w Kamiennej Górze oraz Pan Andrzej Mitczak Delagat na Walne Zgromadzenie DIR
 

 Dożynki Wojewódzkie

STANOWISKO
Zarządu i Przewodniczących Rad Powiatowych
Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z dnia 7 września 2018
w sprawie sposobu likwidacji skutków suszy w rolnictwie
Przedstawiciele samorządu rolniczego województwa dolnośląskiego z niepokojem i niezadowoleniem odnoszą się do sytuacji związanej z likwidacją skutków niespotykanej od lat suszy w rolnictwie jaka dotknęła wiele regionów naszego kraju w tym Dolny Śląsk. Od maja tego roku wnioskowaliśmy o zabezpieczenie środków na pomoc poszkodowanym przez suszę gospodarstwom oraz o zmianę sposobu szacowania strat, zwiększenia liczby stacji zarządzanych przez IUNG – PIB zajmujący się Monitoringiem Suszy Rolniczej. Nasze wnioski i postulatu uznawano za przesadzone a istniejący stan miał gwarantować skuteczną i prawidłową likwidację skutków suszy w dotkniętych nią gospodarstwach. W skład gminnych komisji powołano przedstawicieli samorządu rolniczego, którzy w ramach własnego czasu wykonali ogromna pracę wizytując setki hektarów dotkniętych susza upraw. Komisje pracując w terenie stwierdzały wyschnięcie rzepaków, kukurydzy i okopowych ale nie pozwalano im tego faktu uwzględniać w protokołach. Tam gdzie taki stan zapisano w protokołach obecnie Wojewoda Dolnośląski zwraca protokoły celem wprowadzenia korekt z uwagi na fakt, że „zawierają szacowanie strat w uprawach, w których monitoring suszy prowadzony na rzecz MRIRW przez IUNG PIB Puławy suszy nie stwierdza”.
Z cała stanowczością stwierdzamy, że prowadzony Monitoring Suszy Rolniczej nie odzwierciedla stanu faktycznego, działa na szkodę tysięcy gospodarstw i w naszej ocenie powinien stanowić dla komisji gminnych wskazówki a nie wytyczne bez możliwości uwzględniania stanu faktycznego. Nie zgadzamy się z twierdzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pierwotnie za opóźnienia w szacowaniu obciążał samorządy gminne a obecnie próbuje winę przerzucić na komisje szacujące straty. Nie zgadzamy się z obraźliwymi dla nas stwierdzeniami, że rolnicy próbują wyłudzać pomoc zawyżając straty bo stan faktyczny jest zgoła odmienny i tysiące gospodarstw na Dolnym Śląsku nie zgłaszały strat w uprawach nie wierząc w pomoc ze strony Ministerstwa. Rolnicy naszego województwa to w ogromnej większości ludzie odpowiedzialni, honorowi i ambitni. Nie żądali byśmy pomocy gdyby powstałe straty nie stanowiły zagrożenia dla naszego bytu, zagrożenia likwidacji produkcji zwierzęcej (która jest już dzisiaj szczątkowa w naszym regionie) i braku możliwości obsługi kredytów na zakup gruntów rolnych i modernizację gospodarstw zaciągniętych w latach poprzednich.
Jako reprezentanci powiatowych struktur samorządu rolniczego stwierdzamy, że komisje suszowe powołuje na wniosek Wójtów i Burmistrzów Wojewoda Dolnośląski i to w gestii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest nadzór nad funkcjonowaniem komisji. Żądamy od Wojewody Dolnośląskiego wsparcia naszego wniosku dotyczącego szacowania strat według stwierdzonego na polach stanu faktycznego.
Tylko prawidłowe oszacowanie strat i natychmiastowa pomoc skierowana do poszkodowanych rolników pozwoli rozładować niepokoje społeczne i zapobiec protestom.

 

Wrocław, dnia 7 września 2018

Prezes Izby Leszek Grala

Wiceprezes Ryszard Borys
Członek Zarządu Waldemar Jankowski
Członek Zarządu Franciszek Baranowski
Członek Zarządu Tadeusz Mochalski
Przewodniczący RP DIR we Lwówku Śląskim Mieczysław Środa
Przewodniczący RP DIR w Bolesławcu Władysław Majkowski
Przewodnicząca RP DIR w Kamiennej Górze Bożena Kończak
Przewodniczący RP DIR w Jeleniej Górze Mirosław Kaszkur
Przewodniczący RP DIR w Zgorzelcu Tadeusz Baranek
Przewodniczący RP DIR w Świdnicy Jan Figurak
Przewodniczący RP DIR w Lubinie Franciszek Lesicki
Przewodniczący RP DIR w Złotoryi Andrzej Kozłowski
Przewodniczący RP DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki
Przewodniczący RP DIR w Kłodzku Leszek Bobula
Przewodniczący RP DIR w Polkowicach Jan Laszczowski
Przewodniczący RP DIR w Wołowie Jerzy Truś
Przewodniczący RP DIR w Strzelinie Edward Tracz
Przewodniczący RP DIR w Wałbrzychu Paweł Mazur
Przewodniczący RP DIR w Miliczu Zdzisław Kanas
Przewodniczący RP DIR w Trzebnicy Henryk Kowalik
Przewodnicząca RP DIR w Dzierżoniowie Grażyna Sadowska
Przewodniczący RP DIR w Środzie Śląskiej Jerzy Fink
Przewodniczący RP DIR w Oleśnicy Dionizy Prusiewicz
Przewodniczący RP DIR we Wrocławiu Tadeusz Jakubowski
Przewodniczący RP DIR w Legnicy Grzegorz Rudziak
Przewodniczący RP w Górze Jan Rewers