aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

dcrKIEROWCA – umowa zlecenie
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze zatrudni osobę do pracy na umowę zlecenie na stanowisku kierowcy w transporcie sanitarnym.

 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zabezpieczenia usług transportu sanitarnego w zakresie:
• przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badań diagnostycznych na terenie Zleceniodawcy oraz w innych podmiotach leczniczych,
• przewozu chorych w ruchu międzyoddziałowym (w obrębie Zleceniodawcy),
• przewozu chorych do innych podmiotów leczniczych celem kontynuacji leczenia,
• transportu chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania.

Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie środkiem transportu należącym do zleceniodawcy.

Od kandydatów oczekujemy:
• prawa jazdy kat. B
• wysokiego poziomu kultury osobistej
• uczciwości
• zaangażowania
 
Zainteresowanych prosimy o składanie CV osobiście w siedzibie firmy (sekretariat DCR, Kamienna Góra, ul. Korczaka 1), lub przesłanie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101

 

REKLAMA