aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Źródło: pixabay.com

Chociaż rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, po osiągnięciu przez nie pełnoletności mogą wystąpić przesłanki do uchylenia alimentów. Wszystko zależy od sytuacji życiowej zarówno dziecka, jak i rodzica. Czym jest pozew o uchylenie alimentów i jak go złożyć?

 

 

  1. Kiedy możesz starać się o uchylenie alimentów?

  2. Czym jest pozew o uchylenie alimentów i jak go złożyć?

 

Wielu rodziców uważa, że gdy dziecko osiąga pełnoletność, obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa. Nie jest to prawda, a zaprzestanie płacenia bez wyroku sądu nie jest dobrym pomysłem, szczególnie wtedy gdy z dzieckiem nie mamy najlepszych relacji. Narażamy się bowiem na powstanie długu i ściągnięcia należności przez komornika.

 

Kiedy możesz starać się o uchylenie alimentów?

 

Ukończenie przez dziecko 18 roku życia daje możliwość uchylenia od świadczenia alimentacyjnego, czyli prawa do złożenia w sądzie wniosku o uchylenie alimentów. Jednak to, czy sąd przychyli się do naszego wniosku zależy od kilku czynników. Przede wszystkim należy pamiętać, że rodzice są zobowiązani do utrzymania dziecka, które nie jest jeszcze w stanie zrobić tego samodzielnie. W praktyce rzadko jest to możliwe od razu po ukończeniu przez dziecko 18 lat, bo najczęściej jest ono jeszcze wtedy uczniem szkoły średniej. Również gdy po jej ukończeniu dziecko kontynuuje naukę na uczelni wyższej, rodzice mają obowiązek zapewnić mu utrzymanie. Kiedy więc można starać się o uchylenie alimentów? Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka, kiedy jest on połączony z nadmiernym uszczerbkiem dla nich lub gdy dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić. Kiedy więc rodzic sam ma problemy finansowe, może starać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłego dziecka. Może to zrobić również wtedy, gdy dziecko zarabia i jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub też nie kontynuuje nauki i nie dąży do samodzielnego utrzymania się. Przykładowe wzory pism alimentacyjnych bez problemu znajdziesz w internecie.

 

Czym jest pozew o uchylenie alimentów i jak go złożyć?

 

W razie zmiany sytuacji życiowej rodzica lub pełnoletniego dziecka można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. W pozwie należy żądać zniesienia obowiązku alimentacyjnego. Można też wnioskować o uchylenie alimentacji z datą wcześniejszą. Będzie to możliwe na przykład wtedy, gdy dziecko ukończyło już naukę lub podjęło zatrudnienie. W pozwie trzeba zawrzeć wartość przedmiotu sporu, czyli sumę świadczeń za okres jednego roku. Od tej kwoty będzie zależeć wysokość opłaty sądowej. Opłata w sprawie o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, w którym należy przedstawić stan faktyczny i przyczyny, które według powoda powinny skutkować wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków, którzy posiadają wiedzę na temat sytuacji pozwanego. Ważne są też dokumenty, takie jak zaświadczenie ze szkoły, które informuje czy uprawniony do alimentacji kontynuuje naukę oraz zaświadczenie o zarobkach lub PIT za ostatni rok, które potwierdzą jego możliwości zarobkowe. Jeśli przyczyny wygaśnięcia obowiązku leżą po stronie zobowiązanego powinien on przedstawić dowody potwierdzające jego sytuację materialną czy zdrowotną. Wzór wniosku o uchylenie alimentów znajdziesz na stronie https://jakwyjsczdlugow.pl/wniosek-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor/.

 

 

REKLAMA