Print
Artur Trzaskoma

Dzisiaj (wtorek, 14 maja) odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta Kamienna Góra. Jedynym tematem była sytuacja w Powiatowym Centrum Zdrowia – szpitalu w Kamiennej Górze.

 

Z radnymi spotkał się Artur Trzaskoma, dyrektor ds. medycznych kamiennogórskiego szpitala. Powtórzył informacje z wczorajszej sesji rady powiatu dotyczące problemów ze zbyt małą liczbą lekarzy na oddziale wewnętrznym i pediatrycznym. Przypomniał, że poszukiwanie lekarzy twa od lat, teraz problemy się nasiliły. Wyjaśnił radnym zasady kształcenia lekarzy w Polsce.

Radny Wiesław Sobiechowski zaproponował, aby samorządowcy zastanowili się, w jaki sposób mogą pomóc starostwu i szpitalowi w zachęcaniu lekarzy do pracy w Kamiennej Górze. Pomysł podchwycił burmistrz Janusz Chodasewicz, który dopytywał się A. Trzaskomę, czy zapewnienie mieszkania byłoby atutem. Przedstawiciel PCZ-et podkreślał, że to indywidualna sprawa każdego z kandydatów do pracy, ale w przypadku młodych lekarzy-rezydentów mógłby być to argument, dla doświadczonego lekarza, raczej nie. Burmistrz przypomniał, że jednym z pomysłów mogłoby być dofinansowanie mieszkań w TBS-ie, co proponuje od początku kadencji. Innym rozwiązaniem, według burmistrza, byłoby fundowanie przez miasto stypendium dla studentów medycyny oraz powrót do pomysłu łączenia kamiennogórskich szpitali (PCZ-et i DCR). J. Chodasewicz stwierdził, że nie podziela optymizmu starosty, który zapewniał, że nie grozi zamykanie oddziałów czy szpitala.

Starosta Jarosław Gęborys brał udział w sesji i zapewniał radnych, że problemem jest brak lekarzy. Opowiadał o spotkaniach z kandydatami na autostradzie, parkingach, w ich domach i podczas nocnych dyżurów. Większość z lekarzy nie jest już w stanie podjąć dodatkowego zatrudnienia. Poinformował radnych, że w DCR są trzy wolne mieszkania, a szpital i tak ma problemy z naborem lekarzy.

W związku z planem utworzenia w szpitalu Dziennego Dom Opieki Medycznej, radna Danuta Kurnyta dopytywała się, czy szpital ma zapewniony personel do pracy w tej placówce. Starosta wyjaśnił, że wniosek był składany przed kilkoma miesiącami, w innej sytuacji kadrowej, ale jeśli będzie normalny poziom zatrudnienia lekarzy w szpitalu, to będzie miał kto pracować w tej placówce.

Radni przyjęli apel do zarządu powiatu w spawie podjęcia skutecznych działań zmierzających do poprawy kondycji finansowej i kadrowej PCZ. Za przyjęciem było 13 radny, jedna wstrzymała się od głosu.

Artur Trzaskoma