Print
Miszkowice - orzeł bez korony

Od 31 grudnia 1989 roku godłem Polski jest orzeł w koronie. W Miszkowicach do dzisiaj można oglądać "łysego", pozbawionego korony orła.

 

Godło Polski oraz tabliczka Szkoła Podstawowa w Miszkowicach widoczne są z głównej drogi prowadzącej przez Miszkowice (Lubawka - Kowary). Zamontowane zostały na starym budynku szkoły, pod numerem 34. Godło zmieniło się prawie 30 lat temu, szkoły w tym miejscu nie ma od ok. 2 lat. Pozostały tylko tablice, niemy świadek historii.

Miszkowice - orzeł bez korony