Print

Wczoraj, 10 czerwca, w Lubawce nastąpiło otwarcie ofert na budowę świetlicy w Opawie. Oferenci zaproponowali kwoty o około 1/3 wyższe od zaplanowanej.

 

Na projekt „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” gmina miała 1 038 000 złotych.

Najtańszą ofertę zaproponowała firma z Lubawki. Przy 90 miesiącach gwarancji oraz realizacji do 9 stycznia 2020 cena wynieść miałaby 1 465 090,40 zł.

Drugi oferent zaproponował 1 693 031,15 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin realizacji 30.11.2019.

W kryteriach oceny ofert 60% znaczenia ma cena oferty, a po 20% okres realizacji i okres gwarancji.

By to już drugi przetarg na budowę świetlicy w Opawie. W pierwszym jeden z wykonawców zaproponował 1,3 mln zł. Na zwiększenie wydatków nie zgodzili się jednak radni.