Print

Mieszkańcy Olszyn i Jawiszowa od lat czekają na remont drogi powiatowej. Powiat kamiennogórski właśnie wybrał wykonawcę remontu drogi. Cena oferty: 1 064 935,01 zł.

 

W postępowaniu złożono osiem ofert. Za najkorzystniejsza uznano Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o..

W postępowaniu oceniano cenę oferty (60%), okres gwarancji (10%) i termin realizacji (30%). Umowa ma być podpisana 25 czerwca. Konsorcjum zaproponowało, że remont wykona w 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Wyremontowana ma być droga o długości 1,59 kilometra. Nawierzchnia jezdni ulicy po remoncie będzie miała szerokość od 5,0m do 6,0m, projektowane pobocza o szerokości 75cm.