Print
Lubawka - sesja

Do lubawskiej rady wpłyną wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z uzasadnieniem. Sprawa dotyczy wotum zaufania dla burmistrz.

 

Po raz pierwszy rady rozpatrywały udzielenie wójtom i burmistrzom nie tylko absolutorium, ale również wotum zaufania. Po tym jak radni nie udzielili burmistrz wotum i nie dali absolutorium, Ewa Kocemba skierowała sprawę do sądu administracyjnego. Argumentowała m.in. że przed głosowaniami nie odbyła się dyskusja. WSA przychylił się do opinii E. Kocemby w sprawie wotum zaufania i unieważnił uchwałę. Wyrok nie jest prawomocny.

Dzisiaj (czwartek, 28 listopada) radni upoważnili prawnika do przygotowania kasacji w tej sprawie. Przed kolejną sesją zapoznają się z projektem dokumentu i podejmą ostateczną decyzję w sprawie jego złożenia.

Lubawska sprawa to jeden z pierwszych w kraju, jeśli nie pierwszy wyrok w sprawie wotum zaufania. To nowe rozwiązanie, wprowadzone od początku kadencji.