aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka - sesja

Podczas dzisiejszej (czwartek, 28 listopada) sesji radni Lubawki rozważali wprowadzenie zmian w statucie gminy.

 

Najpoważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia do statutu zapisów dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Do tej pory zapisy te znajdowały się w odrębnej uchwale. Zapisy określają sposób w jaki grupa mieszkańców może zgłaszać własne projekty uchwał i jak są one dalej traktowane. Uchwała o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej przyjęta została w maju 2019 roku. Do tej pory mieszkańcy nie zgłosili projektu uchwały zgodnie z tą procedurą. Projekty zgłaszać mogą komitety złożone z minimum 5 mieszkańców. Po spełnieniu wymagań komitet ma pół roku na zebranie pod projektem odpowiedniej liczby podpisów mieszkańców. Projekt poparty przez mieszkańców trafia pod obrady rady.

Zmieniony został również sposób wyłaniania sekretarza obrad. Zgodnie z dotychczasowym zapisem sekretarz wybierany jest na początku sesji. Do tej pory zawsze była to wiceprzewodnicząca rady. Po zmianie statutu sekretarz wybierany będzie tylko raz, na początku kadencji. W przypadku jego nieobecności na którejś z sesji, radni wybiorą inną osobę.

Projekt uchwały został przyjęty przez radę.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA