aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
policja Kamienna Góra

Od początku 2019 roku do chwili obecnej w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zarejestrowano 248 zgłoszeń z terenu powiatu kamiennogórskiego. Policjanci potwierdzili blisko 55 proc. zgłoszeń. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez Policję zweryfikowane.

 

Większość zgłoszeń, bo aż 126 dotyczyła zagrożeń związanych z ruchem drogowym. W pierwszej trójce najczęściej nanoszonych zgłoszeń znajdowało się przekraczanie dozwolonej prędkości (48 zgłoszenia), nieprawidłowe parkowanie (55 zgłoszeń) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (52 zgłoszenia). Ważnymi problemami dla mieszkańców, jak wynika z analizy zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem KMZB, była również niewłaściwa infrastruktura drogowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że blisko 55 % otrzymywanych zgłoszeń zostało przez kamiennogórskich policjantów potwierdzone.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to swoista interaktywna platforma wymiany informacji między obywatelami a policjantami. Umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie funkcjonariuszom miejsc, które uważają za niebezpieczne. Informacje dodawane przez użytkowników trafiają do systemu, a następnie są weryfikowane przez policjantów. Zgłoszenia nanosić można za pośrednictwem mapy w 25 kategoriach takich jak m.in. akty wandalizmu, zła organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie czy kłusownictwo. Każdy może przekazać Policji informacje o potencjalnych zagrożeniach, a także sprawdzić co dzieje się w jego okolicy.

Przypominamy, że „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a także stronach wszystkich innych jednostek Policji.

Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji pilnych, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym jednostki Policji pod numerami alarmowymi 997 i 112. Należy również zauważyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest narzędziem służącym do analizy stanu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA