Print

Kamienna Góra -  odpady

- To jest dramat - o śmieciach zalegających w centrum Kamiennej Góry mówił dzisiaj burmistrz Janusz Chodasewicz.

 

Wielokrotnie pokazywaliśmy zdjęcia śmieci zalegających przy kubłach. Zamiast do PSZOK-u przy ul. Towarowej pod kosze wystawiane są odpady wielkogabarytowe, pozostałości po remontach, kartony, plastiki. Burmistrz przypomniał, że jest pomysł zamontowania fotopułapek i karania osób pozostawiających tego typu odpady. Według rzecznika urzędu zakupionych ma być pięć urządzeń. Miejsca, w których zostaną zamontowane będą oznakowane.

- Coraz więcej argumentów przemawia za utworzeniem straży miejskiej - mówi burmistrz. Formacja taka mogłaby zająć się różnymi sprawami, również kontrolowaniem czym mieszkańcy palą w piecach, obsługą strefy płatnego parkowania. Utworzenie straży to jednak koszty. Decyzji o uruchomieniu takiej formacji na razie nie ma.

Burmistrz zapewnia, że nie ma pomysłu ponownego uruchomienia PSZOK-u w centrum miasta. Jeden punkt zbiórki odpadów w mieście wielkości Kamiennej Góry wystarczy.