aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

zus Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Dzisiaj, w poniedziałek 11.01.2021 upływa termin złożenia wniosku.

 

W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku.

- Ta nowelizacja wprowadza możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn – dodaje.

Kto powinien złożyć wniosek?
Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. (chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem).

- Dzięki temu wyliczymy wysokość emerytury na korzystniejszych zasadach – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP dostępny na stronie www.zus.pl Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek można złożyć online poprzez swoje konto na PUE ZUS lub osobiście w sali obsługi - w każdej palcówce ZUS.

Nie wszyscy muszą składać wniosek
Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. ZUS sam (z urzędu) przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów. Przeliczenia dokona po 11 stycznia 2021 r. i prześle w tej sprawie decyzję z nową wysokością świadczenia.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA