aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Każdy ma prawo do informacji o:

– warunkach dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów i godzinach głosowania,
– komitetach wyborczych,
– lokalach wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
– warunkach i formach głosowania,
– właściwym obwodzie głosowania,
– zarejestrowanych kandydatach i kandydatkach.

Informacje te są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta. Na wniosek otrzymamy te informacje drukiem, telefonicznie lub elektronicznie.

więcej informacji na stronie www.glosuj.org.pl

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA