aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Joanna Cebula

Silny Powiat to nowoczesne gminy

Joanna Cebula - od 10 lat pracuję w Lokalnej Grupie Działania Kwiat Lnu zajmującej się realizacją unijnego programu Leader skierowanego m. in na gminę Kamienna Góra i gminę Marciszów. Współtworzyłam Lokalną Strategię Rozwoju, która obecnie jest realizowana. W swojej pracy zajmuję się doradztwem funduszy europejskich oraz rozliczaniem wniosków. Mój zakres obowiązków to także działania zmierzające do aktywizacji lokalnej, promocji regionu oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Praca zawodowa sprawia mi wiele satysfakcji, a zdobytą w niej wiedzę chcę wykorzystywać na rzecz Naszego Powiatu. Posiadam już 4 letnie doświadczenie w samorządzie lokalnym, które zdobyłam będąc aktywną Radną gminy Kamienna Góra. Mam wiele pomysłów na turystyczny i gospodarczy rozwój powiatu. Angażuję się w życie społeczne pomagając swoją wiedzą i doświadczeniem.
Interesuje mnie zdrowe podejście do życia i wszystko co z tym związane dlatego w wolnej chwili aktywnie uprawiam sport i uczę się refleksologii.
Nowa jakość - pod takich hasłem razem z Nowoczesną Gminą 2023 kandyduję w tym roku na Radną Powiatu Kamiennogórskiego. Myślę, że moja praktyka zawodowa i doświadczenie jako Radna Gminy Kamienna Góra przekonają Was, że czas właśnie na młodych. Dlaczego staruję? Bo uważam, że czas na zmianę pokoleniową, czas na tych wszystkich, którzy widzą potencjał w naszym regionie, czas na nowoczesne podejście do zarządzania i rozwoju, czas na SILNY POWIAT.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi kandydatami.

Program wyborczy KWW Nowoczesna Gmina 20123
Przedstawiamy Państwu program, który stawia na dużą współpracę z gminami i miastem, bo to one tworzą Nasz Powiat. Nasza siła to nowoczesne i przedsiębiorcze podejście do samorządu oraz siła i doświadczenie młodych ludzi.
Zmieniamy Gminę czas na zmiany w Powiecie.
Nowoczesny Powiat to zmiany w zakresie:
Przedsiębiorczości

 • współpraca z przedsiębiorcami - stworzenie punktu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, pomoc w uzyskaniu dotacji na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja lokalnego biznesu.

Inwestycji

 • budowanie współpracy z gminami w zakresie budowy dróg, chodników i nowoczesnego oświetlenia oraz letniego i zimowego utrzymania dróg i poboczy
 • stworzenie wieloletniego planu inwestycji w celu zwiększenia szans na środki zewnętrzne.
 • powołanie komórki do spraw pozyskiwania funduszy europejskich. Intensyfikacja pozyskiwania środków zewnętrznych

Komunikacji

 • Wsparcie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego
 • Dążenie do przywrócenia Kamiennej Góry na kolejowej mapie Polski

Promocji turystycznej, kulturalnej i sportowej

 • Stworzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej dla wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu
 • Stworzenie marki regionu i jej promocja.
 • Turystyczna promocja regionu jako najważniejszy walor Powiatu z wykorzystaniem lokalnych zasobów, szlaków i produktów.
 • Rozwijanie infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej. Zwiększenie wydatków na ten cel
 • Organizacja i współorganizacja z gminami i miastem imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w celu rozszerzenia oferty dla mieszkańców i turystów

Sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego

 • Platforma dla NGO. Wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych oraz pomoc i współpraca przy projektach.
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu.
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Zdrowia, bezpieczeństwa i osób niepełnosprawnych

 • Dalszy rozwój Powiatowego Centrum Zdrowia
 • Poprawa infrastruktury dla seniorów i niepełnosprawnych
 • Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochrony środowiska

 • Wsparcie dla działań związanych z ekologią i ochroną naszego środowiska. Współpraca z lokalnym nadleśnictwem służąca rozwojowi turystyki.
 • współpraca z Wodami Polskimi

Zmieniamy Gminę czas na zmiany w Powiecie.

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi kandydatami na stronie www.ng23.pl