aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Violetta Majak - materiał sfinansowany przez KW Dialog

Szanowni Mieszkańcy Kamiennej Góry
Drodzy Wyborcy
Jestem rodowitą kamiennogórzanką, osobą bezpartyjną, żoną i mamą dwojga wspaniałych dzieci. Mieszkam w okręgu, z którego kandyduję.
Moje wykształcenie mgr ekonomii, finansista i podatkowiec; studia podyplomowe: 1.Prawa podatkowego; 2.Rachunkowości i kontroli finansowej, 3.Organizacji, marketingu
i zarządzania, 4.Logistyki.
Moje doświadczenie aktywna radna Rady Miasta Kamiennej Góry mijającej kadencji. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, nauczyciel dyplomowany ZSZiO, egzaminator w zawodzie. Przewodnicząca Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego miasta Kamienna Góra. Wiceprzewodnicząca Komisji Rady Miasta Budżetu, Strategii i Rozwoju, członek Komisji Spraw Społecznych.

Ja nie obiecuję mieszkańcom tylko ich słucham. Nie tylko mówię, ale działam. Mam pomysły i realizuję je w różnych dziedzinach.

Moje działania, jako radnej na rzecz mieszkańców mojego okręgu i Kamiennej Góry

• Twórca budżetu partycypacyjnego w naszym mieście.
• Starania o podłączenie do sieci ciepłowniczej zabudowań mieszkalnych przy ul. Papieża Jana Pawła II.
• Skuteczny protest przeciwko umieszczeniu w Ptaszkowie instalacji do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego.
• Zabieganie o dofinansowanie przez miasto wypoczynku wakacyjnego dzieci z ERM-u.
• Dokumentacja na remont drogi ul. Papieża Jana Pawła II (obecnie trwa procedura przetargowa).
• Zabieganie o wykonanie dokumentacji budowy drogi przy ul P. Ściegiennego 22-26, (wykonana).
• Chodnik przy ul P. Ściegiennego 22.
• Przebudowa placu zabaw przy starym stadionie przy ul. P. Ściegiennego (w trakcie).
• Wiata śmietnikowa przy ul. P. Ściegiennego.
• Pomoc wspólnotom mieszkaniowym przy ul. P. Ściegiennego, ul. Szkolnej, Papieża Jana Pawła II, ul. Licealnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie.
• Interpelacja w sprawie Utworzenie w Kamiennej Górze Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w ramach programu wieloletniego „ Senior- WIGOR” w budynku Zespołu Szkół przy ul Lubawskiej.
• Aktywne wspieranie programu budowy ścieżek rowerowych w Kamiennej Górze.
• Propozycje uwzględnienia w projekcie budżetu i planie inwestycyjnym miasta Kamienna Góra na rok 2019: budowy drogi prowadzącej do budynków Spółdzielni mieszkaniowej „ Las”, w rejonie budynków nr 22, 24, 26 przy ul Piotra Ściegiennego (droga dojazdowa na działce nr242/3, obręb nr 3); Poprawy bezpieczeństwa nawierzchni boiska do siatkówki i gry w piłkę ręczną przy stadionie przy ul. P. Ściegiennego 11.
• Starania dotyczące przeznaczenia funduszy w ramach środków na gospodarkę mieszkaniową na elewację budynków przy ulicy Papieża Jana Pawła II wraz
z ociepleniem.
• Spotkania z Dyrektorami miejskich szkół, Dyrektorem BOPO w sprawie planu sieci szkół zgodnych z wprowadzoną reformą oświaty.
• Spotkania z Komendantem Powiatowej Policji w Kamiennej Góry dotyczące omówienia spraw związanych z bezpieczeństwem w mieście.
• I wiele innych działań wynikających z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Kandyduję do Rady miasta, ponieważ:

• Kamiennogórzanie zasługują na odpowiednie warunki mieszkaniowe, na nowe tereny rekreacyjne, odpowiednio oświetlone ulice, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
• Chcę pokazać, że starsi ludzie wcale nie muszą zamykać się w domach. Mogą i powinni być aktywni.
• Nasze dzieci zasługują na bezpieczne place zabaw, zadbane i odpowiednio wyposażone przedszkola i szkoły, ciekawe zajęcia pozalekcyjne i odpowiednie miejsca i formy spędzania wolnego czasu.
• Chcę, aby nasze miasto rozwijało się, a kamiennogórzanie wykorzystywali jego możliwości i młodzi ludzie wracali do Kamiennej Góry po ukończonych studiach.
• Jestem odpowiednim kandydatem ze względu na moje wykształcenie i doświadczenie.

Pełniona przeze mnie funkcja radnej Rady Miasta i dotychczasowa praca w niej potwierdza moją wiedzę, predyspozycje i kreatywność, godne reprezentowanie Państwa interesów i prowadzenie merytorycznej dyskusji z innymi radnymi nad najlepszymi rozwiązaniami dla Kamiennej Góry.

Pragnę Państwu nadal służyć moją wiedzą i doświadczeniem, zaangażowaniem i energią oraz operatywnością i konsekwencją w działaniu.

Inni o mnie:

„Można na niej polegać. Dąży do celu konsekwentnie, ambitnie i nieustępliwie i zawsze doprowadzi sprawę do pomyślnego zakończenia. Z każdego doświadczenia wyciąga wnioski na przyszłość. Wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za to, co robi, wewnętrznie silna, cierpliwa względem innych i czuła na niesprawiedliwość.”

05 majak olejnik

„Pani Violetta Majak to osoba pełna optymizmu. Czynnie współpracuje z dziećmi z Eucharystycznego Ruchu Młodych z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Działa bezinteresownie i nigdy nie odmawia pomocy.”

05 majak ziola

„ Pani Violetta Majak dała poznać się, jako osoba, która potrafi wykorzystać swoją wiedzę, aby skutecznie rozwiązywać problemy miasta Kamienna Góra i jej mieszkańców. Jest człowiekiem energicznym, odpowiedzialnym i autentycznym oraz konsekwentnym w swych działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty. Będąc członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Rady miasta Kamienna Góra, zabiega o jak najbardziej prawidłowe i celowe wydatkowanie publicznych pieniędzy.”

05 majak sekretarz 

Pragnę podziękować mieszkańcom Kamiennej Góry, a szczególnie tym z mojego okręgu wyborczego za to, że przez te minione cztery lata, motywowali mnie do działania
i niejednokrotnie wspierali dobrym słowem.

Dziękuję za wyrazy sympatii

05 majak majak