aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dzień dobry Państwu – Tomasz Baćko

Jestem najmłodszym kandydatem na Burmistrza a to oznacza, że to co mnie wyróżnia z pośród wszystkich kandydatów to różnica pokoleniowa.
Jestem człowiekiem czynu i pracy zarówno fizycznej jak i intelektualnej.
Cechuje mnie pracowitość, przedsiębiorczość, upór w działaniu, wartości wspólnotowe i konsekwencja w dążeniu do celu.
Jako jedyny pokazuję, w jaki sposób zamierzał spełnić wyborcze deklaracje.

Tomasz Baćko - materiał sfinansowany przez KW PSL 

Mam – 33 lata

Wykształcenie:

Ukończone – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
- szkoła średnia; zawód technik handlowiec

Ukończone – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi
- studia magisterskie; kierunek prawo

Ukończone – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
- studia licencjackie; kierunek: filozofia

Ukończone – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
- studia magisterskie; kierunek: filozofia

Dwa lata – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
- studia doktoranckie; kierunek: filozofia

Obecnie przed obroną pracy magisterskiej – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; kierunek: psychologia

Ukończone – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi
- studia doktoranckie; kierunek: prawo

Doświadczenie zawodowe:

2014 – do chwili obecnej - Radny Miasta Kamienna Góra
2011 – do chwili obecnej - Pozaetatowy pracownik naukowy (w tym nauczyciel akademicki)

Działalność Burmistrza często rozumie się w kategoriach władzy nad innymi. Pewnego rodzaju quasi własności czy też własnego folwarku używając języka żargonowego oraz walki o własny interes i korzyści z tego płynące.
Są to wartości wschodnio-europejskie.
Jako Europejczyk młodego pokolenia uważam, że działalność funkcji Burmistrza polega na władzy nad kompetencjami a więc zadaniami, które są mu powierzone. Wiem to doskonale z dziedziny zwanej „Komparatystyką prawnicza” a także z tego co zobaczyłem będąc w krajach Europy zachodniej.
Wie to również każdy, kto był w krajach Europy zachodniej.
Uważam, że Kamienna Góra zasługuje na wiedze i potencjał, który zdobyłem przez wszystkie lata.

Po raz pierwszy pragnę zaproponować program wraz z innowacyjnymi i konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą rozwiązać największe problemy Kamiennej Góry.
Niniejszy program a także jego rozwiązania były konsultowane z licznym gronem światowej sławy profesorów związanych z ekonomią oraz przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces na rynkach międzynarodowych w tym w „Dolinie Krzemowej”.

Najważniejszym celem, któremu zamierzam poświęcić całą swoją pracę na stanowisku Burmistrza jest zlikwidowanie problemu związanego z brakiem perspektyw dla osób młodych na terenie Kamiennej Góry. 

My młodzi, żeby żyć godnie musimy wyjeżdżać daleko poza granice naszego miasta a nawet kraju.
Jest to problem zarówno osób młodych, całych rodzin (np. Euro sieroty), osób starszych (pozostawionych bez opieki), miasta (brak wpływów finansowych do budżetu), jak i państwa (obniżające wskaźniki demografii).
Uważam, że jako osoba młoda najlepiej rozumiem te problemy – Dotyczą one mojego pokolenia.

Program:

• radykalnie lepsza perspektywa dla ludzi młodych
• zatrzymanie wyludniania się miasta
• radykalne obniżenie podatków
• budowa nowych mieszkań
• totalne wsparcie rozwoju biznesu
• polepszenie jakości życia
• wykorzystanie korzystnego położenia Kamiennej Góry
• szkoła wyższa

Rozwiązania:

I. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Kamiennej Góry – zwłaszcza wśród osób młodego pokolenia poprzez:

projekt:

• wskrzeszenie potencjału jakim był przemysł: odzieżowy i obuwniczy
• wykorzystanie potencjału (umiejętności) osób pracujących w przeszłości w powyższych przemysłach
• zagwarantowanie każdemu młodemu przedsiębiorcy:
• wsparcia przed urzędami (w tym organami podatkowymi)
• wsparcia menagerskiego (produkcja, eksport, rozwój, PR)

Skutek – nowe miejsca pracy dla dobrze płatnych stanowisk. Przykład:
• księgowi
• dyrektorzy
• kierownicy
• HR-owcy
• prawnicy
• marketingowcy
• bankowcy
a także rozwój innych rodzajów branż – na tej samej zasadzie.

II. Nowe mieszkanie dla każdego:
Projekt:

• miasto przeznacza działki pod budowę mieszkań
• spółka podległa miastu zakupuje materiały budowlane pod budowę mieszkań
• buduje mieszkania po kosztach
• możliwość wybudowania własnego mieszkania przez przyszłego właściciela pod nadzorem instytucji do tego powołanej, co zmniejszy koszty
• miasto załatwia przyszłym właścicielom kredyt na mieszkania po najdogodniejszych warunkach
• miasto zarabia tylko i wyłącznie na sprzedaży związanej z działkami
• koszt przyszłej raty kredytu = przeciętnemu czynszowi
• koszt wybudowania jednego mieszkania o powierzchni 50 m2 od ok. 50 000 zł

◦ Środki finansowe ze sprzedaży działek przeznaczone będą na rozwój przedsiębiorczości opisany w punkcie nr I.
◦ Program będzie również obejmował osoby chcące zainwestować w Kamiennej Górze
◦ W programie będę wspierał przyszłych przedsiębiorców

III. Promowanie i zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w Kamiennej Górze poprzez:

• Poprzez bezpośrednią reklamę (działania skierowane w kierunku pozyskania przedsiębiorców czyli B2B)
• Uczestnictwo w targach i konferencjach biznesowych

IV. Radykalne obcięcie podatków lokalnych.

V. Współpracę z ościennymi jednostkami samorządowymi.

VI. Rozwój programów kształcenia i pomocy psychologicznej w szkołach.

VII. Wykorzystanie korzystnego położenia Kamiennej Góry.

• w aspekcie przyszłej drogi S3 i A4 biegnących głównymi szlakami z północ-południe, zachód-wschód
• bliskiej odległości do granic z Niemcami jak i Czechami
• bliskiej odległości do Wrocławia i Karpacza (jako uzdrowiska)
• przywrócenie stałych połączeń kolejowych

VIII. Polepszenie jakości życia osób starszych poprzez:

• większy dostęp do różnego rodzaju imprez związanych z szeroko rozumianą nauką kulturą i sportem
• większe angażowanie w różnego rodzaju inicjatyw związanych z nauką kulturą i sportem, które są niedostępne obecnie.

IX. Otworzenie filii szkoły Wyższej.

X. Dalsza kontynuacja działań na rzecz rozwoju i popularyzacji festiwalu „MUSIQUE D’ELITE”.

XI. Gruntowne odrestaurowanie starych kamienic poprzez:

Projekt:

• Spółka mieszkaniowa sama realizuje inwestycje bez pomocy firm zewnętrznych, które radykalnie podnoszą koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
• Fakultatywnie w zamian za otrzymanie materiałów budowlanych od Spółki mieszkaniowej oraz wykonanie remontów i napraw mieszkańcy zostaną całościowo bądź częściowo zwolnieni z czynszu przez pewien czas.

Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych kroków Kamienna Góra się wyludni a w konsekwencji upadnie finansowo jako miasto.
Te problemy prędzej czy później dotkną nas wszystkich a ja czuje się za nie odpowiedzialny jako mieszkaniec młodego pokolenia, dla tego zdecydowałem się kandydować.

Tomasz Baćko - materiał sfinansowany przez KW PSL 

Moja działalność samorządowa

- Dzięki mojej pracy na rzecz całego miasta:

  • uporczywym działaniem oraz otwartością na dobro miasta i mieszkańców doprowadziłem do współpracy z miastem na rzecz powołania festiwalu sztuki wysokiej "MUSIQUE D'ELITE", który stał się wizytówką naszego miasta oraz:
  • w ramach festiwalu został powołany wolontariat, w którym uczestniczy liczna młodzież, w tym również młodzież z ogniska muzycznego.

Misją festiwalu jest:
- docieranie do osób niemających wcześniej możliwości odbioru tego rodzaju sztuki
- zaangażowanie w sztukę (zwłaszcza osób młodych)
- uwrażliwienie na dobro wspólne i szacunek do dorobku poprzednich pokoleń
- docieranie do młodego pokolenia by przekazać im wartości wyższe
- ubogacenie i budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta.

Misja wolontariatu:
- to szczególna inicjatywa, która zakłada kształcenie młodych ludzi poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką oraz poprzez współtworzenie wydarzeń muzycznych
- wychodzi ona naprzeciwko potrzebie podniesienia poziomu świadomości kulturowej i muzycznej młodych ludzi
- projekt przyczynia się również do poszerzenia horyzontów kulturowych oraz otwartości na inne jej dziedziny wśród młodych uczestników.

- Wnioskowałem utworzenie programu rozwoju przedsiębiorczości na terenie Kamiennej Góry - zwłaszcza wśród osób młodego pokolenia. (Wiosek zawarty również w programie wyborczym).

- Pracowałem wraz z innymi radnymi komisji budżetu obywatelskiego na rzecz powstanie "Budżetu obywatelskiego".

- Zawsze byłem otwarty na współpracę z innymi samorządowcami w kwestii dotyczącej naszych mieszkańców jak i miasta.

Dla dzielnicy:
- położenie nawierzchni drogowej wraz z realizacją remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Broniewskiego, co przyczyniło się do rozwiązania problemów związanych z awariami
- rozebranie budynku w podwórzu ul. Broniewskiego i ul. Waryńskiego w celach uporządkowania oraz możliwości zainstalowania wiaty śmietnikowej
- postawienie wiaty śmietnikowej w podwórzu ul. Waryńskiego
- zrobienie przez miasto projektów, pozwoleń na remont drogi przy ul. Waryńskiego
- wnioskowałem o zrealizowanie całego projektu remontu powyższej drogi w jednym roku
- każdorazowo podejmowałem się interwencji w urzędach (czyli spraw z którymi zgłaszali się do mnie mieszkańcy np.

  • dokonanie rozbiórki komina grożącego zawaleniem się
  • założenie bramy okratowanej przy ul. Aleja Wojska Polskiego
  • naprawa nieświecących lamp przy ul. Waryńskiego, Sienkiewicza, Broniewskiego, Spacerowej
  • naprawa wad fizycznych substancji mieszkaniowej różnych budynków przy ul. Waryńskiego, Broniewskiego, Sienkiewicza, Aleja Wojska Polskiego.

 

Z poważaniem:
Tomasz Baćko