aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - materiał sfinansowany przez KW PSL

Wykształcenie:
prawnicze
1998-2003 - Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji
- studia magisterskie, kierunek prawo
2008-2012 - Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
- studia doktoranckie, kierunek prawo

Doświadczenie zawodowe:
od lat '80 do dnia dzisiejszego
- Szef działu technicznego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Narządu Ruchu w Kamiennej Górze
- Kierownicze stanowisko do spraw budownictwa w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzeszowie
- Członek Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Jeleniej Górze
- Prowadzenie działalności gospodarczej
- Pozaetatowy wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
- Prowadzenie kancelarii prawnej

Sylwester Baćko - kandydat do Sejmiku - materiał sfinansowany przez KW PSL