aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Serdecznie dziękuję za zaufanie którym Państwo mnie obdarzyliście, oddając na mnie głosy w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i skorzystali z demokratycznego prawa tworzenia nowej rzeczywistości.
Gratuluję wybranym w wyborach samorządowych. Życzę im skutecznych działań i trafnych decyzji dla dobra społeczności lokalnych.
Z wyrazami szacunku:
Henryk Kubieniec