aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Wiesław Cepielik

Szanowni Państwo
Wynik przeprowadzonych wyborów z 58% poparciem mojej kandydatury na wójta gminy Marciszów wyraźnie wskazuje, że zostałem obdarzony wielkim kredytem zaufania. Państwa wybór z pewnością nie był przypadkowy, a moja kandydatura wyraźnie spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym.

 

Niebawem po zaprzysiężeniu będę Państwa reprezentował jako Wasz wójt. Funkcję tą będę traktował jako odpowiedzialną służbę społeczną na rzecz i dla dobra mieszkańców naszej gminy. Służbę tą pragnę realizować sumiennie i w poczuciu wysokiej odpowiedzialności za wspólne dobro. Wyrażona przez wyborców wola zmian i nadzieja na lepsze jutro zobowiązuje mnie do konkretnych działań.

Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos i zapewniam, że ich nie zawiodę. Swoją pracą i pozytywną postawą postaram się także pozyskać sympatię i zaufanie tych,
którzy mnie jeszcze nie znają.

Czeka nas wspólnie dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

z poszanowaniem

mgr inż Wiesław Cepielik