aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 21 kwietnia 2018 roku członkowie Szkolnych Kółek Turystycznych działających przy kamiennogórskich szkołach podstawowych zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2018 uczestnicząc w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę postanowili wyruszyć na szlaki turystyczne przebiegające Wzgórzami Bramy Lubawskiej. Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Lubawki, gdzie w centralnej części klasycystycznego rynku zobaczyli ratusz z I poł. XVIII w. Klasycystyczny ratusz z neogotycką wieżą zbudowano na rzucie prostokąta. Jego portal zdobi herb miasta nawiązujący do dawnych klęsk powodzi, a w jego narożniku, na cokole osadzony jest kamienny posąg często spotykanego na naszych terenach św. Jana Nepomucena. Po wyjściu z rynku zobaczyli jeszcze kościół pw. Wniebowzięcia NMP w początku XVI w. Barokowe wnętrze świątyni, z olejnym malowidłem Feliksa Antoniego Schefflera przedstawiający „Ucieczkę grzeszników” umieszczony w ołtarzu głównym.

Następnie Głównym Szlakiem Sudeckim im. dr Mieczysława Orłowicza dotarli do cmentarza komunalnego, na którym znajdują się groby ofiar faszyzmu z II wojny światowej – więźniarek Filii Obozy Pracy „Gross-Rosen” w Lubawce. Po wyjściu z cmentarza czerwonym szlakiem turystycznym powędrowali do Bukówki, gdzie zobaczyli kamienny krzyż wykonany z piaskowca. Na wysokości ok. 10 cm od góry jest pozioma linia upamiętniająca poziom wody powodziowej w 1897 r. Były one wystawiane na mocy umowy kompozycyjnej dawnego prawa karnego w XIV-XVI w. w miejscu zabójstwa na znak pojednania zabójcy z rodziną zabitego.

Dalsza wędrówka, której pierwszym celem była Zadzierna (724 m n.p.m) stanowiła spore wezwanie dla młodych piechurów w związku ze stromym podejściem na najwyższy szczyt Wzgórz Bramy Lubawskiej, zbudowanego ze zlepieńców, Z platformy widokowej mogli podziwiać pełną panoramę jednego z najwyżej położonych jezior zaporowych w Polsce (535 m n.p.m.). Jezioro Bukówka ma ponad 199 ha powierzchni i spiętrza ponad 16,7 mln m3 wody. Oprócz pięknego krajobrazu, satysfakcją rekompensującą trudy wspinaczki na szczyt było zdobycie jednego ze szczytów zaliczanego do Korony Sudetów Polskich.

Po dłuższym, niż pierwotnie planowano, odpoczynku i zrobieniu sobie wspólnych pamiątkowych zdjęć żwawo powędrowali czerwonym szlakiem leśnymi dróżkami do miejsca, gdzie spotkali zielony szlak biegnący z Paprotek do Błażkowej. Odnalezienie Dziurawej Skały znajdującej się poza szlakiem (szkoda, że nie doprowadza do niej szlak dojściowy) pozostawili sobie na inną wycieczkę.

Spacerując zielonym szlakiem dotarli do Błażkowej pomaszerowali poboczem drogi jezdnej do placu zabaw gdzie czekało już na ich przybycie ognisko z kijkami, na którym mogli sobie usmażyć smakowite kiełbaski oraz skorzystać ze znajdujących się na tym terenie urządzeń rekreacyjnych. W związku z intensywną, inauguracyjną wędrówką przy pełnym słońcu postanowili zrezygnować z powrotnego marszu do Lubawki, a czas oczekiwania na przyjazd autokaru wykorzystali na rekreacyjne zabawy.

Kamiennogórscy młodzi piechurzy wraz z opiekunami bardzo serdecznie dziękują Panu Janowi Paszkietowi oraz jego współpracownikom za przygotowanie ogniska, dzięki któremu mogli zregenerować się po trudach „upalnego spaceru” przez Wzgórza Bramy Lubawskiej.

Po przyjeździe autokaru „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry umawiając się na kolejną, już majową, górską wędrówkę szlakami turystycznymi.

Podczas turystycznej wyprawy wszyscy jej uczestnicy zdobyli po 15 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 4 pkt. do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. W trakcie wycieczki normę na Górską Odznakę Turystyczną w stopniu małym brązowym (co najmniej 120 pkt.) wypełniła Wiktoria Kubisiak, a normę na GOT w stopniu popularnym (co najmniej 60 pkt) wypełnili: Dominik Bogacz, Oliwia Czarnecka, Katarzyna Kokosza, Anna Kulas, Jakub Olczak, Amelia Policht, Nikola Skoczeń oraz Julia Słowińska. Po zweryfikowaniu książeczek i przyznaniu odznak zostaną one wręczone młodym turystom podczas tradycyjnego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza.

Opiekunami młodzieży były Sylwia Czerwińska i Emilia Nieczyperowicz – opiekunki kółek turystycznych, a kamiennogórskich młodych piechurów poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA