aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 14 czerwca 2019 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę drugoklasiści wybrali się na krótki spacer na pobliską Górę Parkową, którego celem było poznanie oraz przejście ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ „GÓRA PARKOWA”, prezentującej elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Spacerując wzdłuż trasy przyrodniczej oglądali rozmieszczone tablice informacyjne opisujące gatunki drzew i roślin rosnące na obszarze leśnym Góry Parkowej. Wszystkie drzewa, tworzące aleje i skupiska zostały posadzone w latach 20-tych ubiegłego wieku. Wśród interesujących gatunków drzew i w ciekawy sposób opisanych na poszczególnych tablicach informacyjnych rosną tutaj kasztanowiec, lipa szerokolistna, klon jawor, dąb szypułkowy, wiąz, dąb czerwony, klon pospolity, buk oraz grab. Spacerując ścieżką przyrodniczą poznawali kształt liści prezentowanych gatunków drzew oraz owoce części z nich. Na tablicy informacyjnej opisującej dąb odczytali, że jest to drzewo długowieczne – żyje ponad 1000 lat, a najbardziej znanym dębem w Polsce jest dąb Bartek, którego zdjęcie na jednej z lekcji pokazywała im nauczycielka. Ponadto zobaczyli szypułkę, nieulistnioną łodygę, na której osadzony jest owoc dębu szypułkowego. Ponadto zobaczyli „Ławkę skalną” - sztucznie uformowaną półkę w skale z karbońskich zlepieńców, na której można odpocząć poznając walory przyrodnicze Parkowej Góry.

Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą zobaczyli również dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Natomiast drugi upamiętnia ofiary faszyzmu – więźniów filii obozu pracy „Gross-Rosen” w Kamiennej Górze

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia młodzi kamiennogórscy Tropiciele Przyrody powrócili do szkoły spacerując aleją starych lip zwaną dawniej „Aleją Beuchela”.

Podczas przyrodniczego spaceru wszyscy jej uczestnicy kontynuowali wypełnianie zadań z regulaminu ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu srebrnym.

Opiekunami młodych tropicieli przyrody byli Janina Żuchewicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA