aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 9 września 2019 roku uczniowie dwóch klas V a oraz V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej w budynku CEEiK „Salamandra” działającego na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY”, spotkali się z edukatorami Centrum – Katarzyną Buczak oraz Aleksandrą Panek, które po krótkim odpoczynku po podróży oraz zjedzeniu drugiego śniadania zaprosiły ich na pierwszą część przyrodniczych zajęć edukacyjnych. Młodzi kamiennogórzanie do zajęć przystąpili podzieleni na dwa zespoły klasowe.

W Salce Muzealnej, w której znajduje się w niej stała ekspozycja „Chełmy nasz wspólny dom” jako pierwsi przystąpili uczniowie klasy V a. Zajęcia w Salce Muzealnej poprowadziła Katarzyna Buczak, a czwartoklasiści uczestniczyli w zajęciach pt. „Las i jego mieszkańcy”. Zajęcia rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi dotyczących form ochrony przyrody, wśród których wymienione zostały” park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody oraz park krajobrazowy. Prowadząca zajęcia opowiedziała im o Parku Krajobrazowym „Chełmy”, jednym z 12. Parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, który został utworzony w 1992 r. obejmując swoim zasięgiem 15990,76 ha., a wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 12470,83 ha.

W dalszej części zajęć Katarzyna Buczak zapoznawała młodzież ze zwierzętami, które żyją na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” prezentując ich wypreparowane eksponaty. Wśród omawianych zwierząt były m. in.: lis, borsuk, jenot, muflon, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, gronostaj, łasica, wydra oraz popielica. Słuchając opowiadania edukatora o poszczególnych przedstawicielach fauny młodzi lubawczanie dowiadywali się wielu interesujących informacji o mieszkańcach lasu m. in.: czym żywią się muflony, jakie są różnice pomiędzy rogami i porożem zwierząt, zmianie ubarwienia w zależności od pory roku u gronostaja lub co to jest hibernacja? Ponadto opowiedziała im o Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Dzikich działającym przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”.

Następnie podzieleni na 2-osobowe zespoły, wyposażeni w karty pracy, w karty pomocnicze ze zdjęciami zwierząt oraz atlasami do rozpoznawania zwierząt, z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania pierwszego zadania polegającego na prawidłowym rozpoznaniu 16-stu zwierząt i wpisaniu ich nazw do karty pracy. W trakcie wykonywania tego zadania poszczególne zespoły mogły korzystać z przewodników – kluczy do rozpoznawania zwierząt oraz eksponatów zgromadzonych w Sali Muzealnej. Kolejne zadanie polegało na połączenie 8-miu gatunków: jeleń, bocian. lis, borsuk, łasica, dzik, popielica, sarna i dzik z odpowiednim pożywieniem. Trzecie zadanie, utrwalające nazwy w gwarze myśliwskiej, polegało na uzupełnieniu ośmiu zdań brakującymi wyrazami. Następnie poszczególne zespoły wymyślały zagadkę o wybranym przez siebie zwierzęciu poznanym podczas zajęć, które po odczytaniu danej zagadki rozpoznawali wszyscy pozostali uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej. Na zakończenie tej części zajęć Katarzyna Buczak sprawdziła wypełnione karty pracy. Wszyscy uczestnicy zajęć zostali wyróżnieni upominkiem.

W tym samym czasie uczniowie klasy V c, w jednej z sal seminaryjnych, przystąpili do zajęć, które poprowadziła edukator CEEiK Aleksandra Panek, których celem było poznanie bardzo pożytecznych owadów błonkoskrzydłych – pszczół. Już pierwsza informacja była dla nich zaskoczeniem, gdy okazało się, że niedźwiedzie wcale nie przepadają za miodem, lubią czerw i to właśnie czerw wyjadają z uli. W pszczelarstwie, jako czerw określa się wszystkie stadia rozwojowe pszczoły miodnej, czyli zapłodnione jaja, poczwarki i larwy. To właśnie on jest ich przysmakiem. W trakcie słuchania prowadzącej zajęcia oraz dyskusji z nią poznali pszczelą rodzinę składającą się z królowej - matki, robotnic oraz trutni. W okresie wiosenno-letnim w ulu mieszka 20-40 tysięcy itrutni i matka. Ponadto dowiedzieli się, że matka żyje ok. 5 lat, trutnie ok. 50 dni , a pszczoły robotnice żyją ok. 42 dni, ale w okresie zimowym do 6 miesięcy Trutnie są pszczołami niepracującymi i mają jedynie unasienić matkę w czasie jej lotu godowego. Natomiast robotnice wykonują zadania przekazywane im przez matkę za pomocą feromonów. W różnym okresie swojego życia: czyszczą komórki w plastrze, do którego matka składa jaja, karmią starsze larwy mleczkiem i pierzgą, odbierają pyłek i nektar od zbieraczek, budują plastry, bronią gniazda, a od 21 dnia aż do śmierci pracują jako zbieraczki.

Pszczoły dostarczają nam zdrowych i naturalnych produktów, takich jak: miód, pyłek, propolis, pierzga, czy mleczko pszczele. Z pszczelego wosku wyrabia się pachnące świece, ale też produkuje się z niego kosmetyki czy leki. Pszczoła to jedyny owad, który wytwarza pokarm nie tylko dla siebie, ale i dla człowieka. Pszczoły produkują tylko zdrowy miód, gdyż w przeciwieństwie do osowatych nie zbierają nektaru z trujących roślin. Pszczoły mają świetny węch, dzięki czemu m. in. wyczuwając zapach matki wracają do ula. Pszczoły zapylają większość roślin uprawnych na świecie, ich brak może oznaczać poważne problemy z żywieniem ziemskiej populacji. Ponadto usłyszeli słynne zdanie, że „gdyby na świecie zabrakło pszczół, ludziom na ziemi pozostaną jedynie cztery lata istnienia”.

Ponadto uczniowie zobaczyli węzę - szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczany w ramce, kombinezon ochronny pszczelarza, podkurzacz służący do oddymiania pszczół oraz miód spadziowy, a przez specjalne okulary zobaczyć jak widzą pszczoły.

Na zakończenie zajęć z otrzymanych od prowadzącej zajęcia Aleksandry Panek kawałka sznurka, węzy oraz trzech kawałków kolorowego wosku pszczelego mogli samodzielnie wg własnego pomysłu wykonać swoją pamiątkę z pobytu w Centrum Edukacji Ekologicznej i krajoznawstwa „Salamandra” – świeczkę zapachową.

Po podziękowaniu edukatorom Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Katarzynie Buczak oraz Aleksandrze Panek za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz mile spędzony czas zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i autokarem PKS Kamienna Góra pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w „Salamandrze” w Myśliborzu powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Homoncik i Marek Homoncik – wychowawcy klas, Sylwia Bielak – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK..

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA