aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 24 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej w budynku CEEiK „Salamandra” działającego na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY”, spotkali się z edukatorem Centrum – Tomaszem Horoszko, która po krótkim odpoczynku po podróży oraz zjedzeniu drugiego śniadania zaprosił drugoklasistów do Salki Muzealne, w której znajduje się w niej stała ekspozycja „Chełmy nasz wspólny dom”. W niej uczestnicy wycieczki edukacyjnej uczestniczyli w zajęciach pt. „Las i jego mieszkańcy”. Zajęcia rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi dotyczących form ochrony przyrody, wśród których wymienione zostały” park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody oraz park krajobrazowy. Prowadząca zajęcia opowiedziała im o Parku Krajobrazowym „Chełmy”, jednym z dwunastu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, który został utworzony w 1992 r. obejmując swoim zasięgiem 15.990,76 ha oraz otuliną zajmującą 12.470,83 ha powierzchni.

W dalszej części zajęć Tomasz Horoszko prezentował przybyłym wybrane eksponaty zwierząt oraz ptaków, które żyją na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” .Wśród omawianych zwierząt były m. in.: lis, borsuk, jenot, muflon, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, gronostaj, łasica, wydra oraz popielica. Słuchając opowiadania edukatora o poszczególnych przedstawicielach fauny młodzi lubawczanie dowiadywali się wielu interesujących informacji o mieszkańcach lasu m. in.: czym żywią się muflony, jakie są różnice pomiędzy rogami i porożem zwierząt, zmianie ubarwienia w zależności od pory roku u gronostaja lub co to jest hibernacja?

Po opuszczeniu Salki Muzealnej wspólnie z edukatorem podeszli do wolier Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt prowadzony przez pracowników CEEiK „Salamandra”, w którym leczone są chore ptaki m. in. sówki i duża grupa bocianów. Część z nich po wyleczeniu ran wróci do swojego naturalnego środowiska, ale niektóre z nich pozostaną w ośrodku rehabilitacyjnym już do końca życia. Ponadto mali lubawczanie poznali Zakątek Pożytecznych Zwierząt.

Główną częścią przyrodniczych zajęć edukacyjnych w „Salamandrze” były zajęcia terenowe, których celem była nauka rozpoznawania wybranych drzew liściastych i iglastych po liściach, igłach oraz owocach. Wszyscy uczniowie wyruszyli na leśny spacer wyposażeni w karty pracy „Z jakiego drzewa pochodzi liść lub owoc?” zawierające rysunki liści i owoców drzew. Niektóre z gatunków drzew miały zapisane ich nazwy. Do kart pracy w odpowiednich miejscach przyklejali kawałki liścia, igły lub część owocu drzewa, przy którym zatrzymywali się z edukatorem. Pierwszym z drzew była brzoza brodawkowata z charakterystyczną białą korą.

Następnie zatrzymali się na ALEI 27 KASZTANOWCÓW, która w 1990 r została objęta prawną ochroną przyrody jako POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ, gdzie pod drzewami wybierali do swoich kart najładniejsze listki Wędrując z edukatorem Tomaszem Horoszko uczyli się rozróżniać m. in. dwa gatunki drzew – dąb szypułkowy od dębu bezszypułkowego oraz klon zwyczajny od klonu jawora. Po dojściu do REZERWATU PRZYRODY „WĄWÓZ MYŚLUBORSKI” zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z czerwoną tablicą zawierającą nazwę rezerwatu i godło Polski w tle.

Kontynuując przyrodniczy spacer ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNĄ „WĄWÓZ MYŚLIBORSKI” wytrwale i z dużym zaangażowaniem uczyli się poznawać liście, igły oraz owoce kolejnych gatunków drzew wśród których były m. in. brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa, klon zwyczajny, klon jawor, modrzew oraz świerk. Ponadto zobaczyli okazałą daglezję, której igły pachną pomarańczą.

Po dojściu do jednego z miejsc odpoczynku bawili się w rozpoznawanie naśladowanych przez nich zwierząt Po znalezieniu wszystkich liści, igieł lub owoców gatunków drzew oraz przyklejeniu ich w odpowiednich miejscach kart pracy zadowoleni powrócili do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”.

Po podziękowaniu edukatorowi Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa TOMASZOWI HOROSZKO za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz bardzo mile spędzony czas na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” autokarem PKS Kamienna Góra pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w CEEiK „Salamandra” powrócili do Lubawki.

Dla większości uczestników zajęć przyrodniczo-edukacyjnych, którzy wyrazili chęć zdobywania odznaki „Tropiciel Przyrody” pobyt w Myśliborzu oznaczał rozpoczęcie spełniania zadań regulaminu tej odznaki na stopień srebrny.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Monika Fedoruk i Magdalena Winter – wychowawczynie klas, dwoje rodziców oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK..

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA