aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 24 października 2019 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórzanie po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącego zajęcia edukacyjne pytania Kocham las za… Kto mieszka w lesie?, Co rośnie w lesie” oraz Co daje nam las? Wszystkie wypowiedzi trzecioklasistów były zapisywane przez Bartłomieja Dymka na tablicy. W wypowiedziach uczniów przeważały nazwy zwierząt oraz drzew.

Następnie młodzi miłośnicy przyrody zostali podzieleni na mniejsze zespoły kojarzone z nazwą jednego z leśnych mieszkańców dzika, niedźwiedzia, jelenia, sarny, bobra, lisa i zająca, w których przebiegały kolejne etapy ciekawej lekcji przyrody. Wszystkie zespoły otrzymały kartę pracy „Goście w lesie”, która prezentowała na ośmiu obrazkach właściwe lub niewłaściwe zachowanie się ludzi w lesie. Uczniowie mieli ocenić zachowanie się leśnych gości zaznaczając przy poszczególnych obrazkach wesołe lub smutne buźki Po wspólnej ocenie zachowania się ludzi w lesie okazało się, że wszyscy ocenili prawidłowo ich zachowanie, a lenniczy Bartłomiej Dymek zaapelował, aby nigdy nie wjeżdżali podczas wycieczek z rodzicami do lasu pojazdami mechanicznymi, a psa prowadzili na smyczy.

Kolejna część zajęć edukacyjnych idealnie wpasowała się do przerabianego w szkole zagadnienia jaką była WARSTWOWA BUDOWA LASU (ściółka leśna, runo leśnie, podszyt oraz korony drzew). Najważniejszą rolę w występowaniu warstw lasu pełnią  drzewa.  Decydują one o  warunkach życia dla pozostałych organizmów występujących w lesie.  Drzewa zacieniają dno lasu, zmniejszają parowanie oraz zwiększają wilgotność powietrza, przez co w każdej warstwie panują nieco inne warunki ekologiczne, odpowiadające różnym organizmom. Jedne z nich zamieszkują najniższą warstwę lasu, czyli ściółkę leśną, inne runo leśne, jeszcze innym najbardziej odpowiada życie w podszycie lub koronach drzew.

Z kolejnej karty pracy „Policz przysmaki dzików” uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Pierwszoklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry, ale wszystkie obliczenia dokonane przez poszczególne „zwierzęce zespoły” były prawidłowe.

Ciekawym elementem tej części zajęć było poznanie przez uczniów tropów zwierząt – śladów kończyn (łap, kopyt), a poszczególne zespoły rozpoznawały wśród nich tropy „swoich zwierząt”. Ponadto dowiedzieli się czym różnią się tropy od innych śladów bytowania zwierząt.

Po zakończeniu zajęć w salce edukacyjnej kamiennogórscy miłośnicy przyrody ruszyli na krótki spacer do lasu. Spacerując leśną dróżką poznawali na łonie natury warstwową budowę lasu. Prowadzący młodych miłośników przyrody leśniczy Bartłomiej Dymek opowiadał im o poszczególnych piętrach lasu, a trzecioklasiści mieli możliwość obserwacji rosnącej w każdej z nich roślinności. Ściółka to warstwa opadłych liści, gałęzi,  kawałków kory i nasion, a także szczątków zwierząt. Runo leśne jest najniższą warstwą zbudowaną z żywych roślin. Wczesną wiosną ta warstwa jest najbujniejsza.  Wśród roślin runa leśnego można wymienić m. in.: zawilce, przylaszczki, fiołki, konwalie i przebiśniegi, a także krzewinki: wrzosy, borówki, poziomki czy maliny. Do warstwy runa zaliczamy także paprocie oraz grzyby. Podszyt  złożony jest z krzewów i młodych drzew, których wysokość nie przekracza 6 metrów, a najwyższą warstwę tworzą korony różnych gatunków drzew liściastych i iglastych, m.in. dąb, brzoza, buk, lipa, sosna, świerk i modrzew. W trakcie spacerów zobaczyli również porosty nadrzewne, które są organizmami bardzo wrażliwymi na zanieczyszczenie środowiska, a ich skład gatunkowy służy m. in. do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM, kontynuowali poznawanie warstw lasu. Po dojściu do Szkółki Leśnej podziękowali mu za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne oraz mile spędzony czas. Po pożegnanie się z nim żółtym szlakiem powędrowali do Krzeszowa, gdzie w „Kinie za Rogiem” oglądnęli film animowany „Książę Czaruś”, po którym znaleźli jeszcze czas na rekreacyjny pobyt na placu zabaw.

Po przyjeździe autokaru PKS Kamienna Góra wraz z koleżankami i kolegami z klasy III a w wesołych nastrojach i pełni niezapomnianych wrażeń z terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Monika Zielińska-Bieńkowska- wychowawczyni klasy, Katarzyna Chmielewska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA