aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 24 października 2019 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Młodzi kamiennogórzanie po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od podziału uczestników zajęć edukacyjnych na siedem zespołów według klucza ustalonego przez edukatora Szkółki Leśnej. Ponadto każdy zespół otrzymał drewnianą sylwetkę jednego z mieszkańców lasu: bobra, borsuka, dzika, jelenia, lisa, sarny oraz zająca. Następnie uczniowie swobodnie wypowiadali się na zadane przez prowadzącego zajęcia edukacyjne pytania Kocham las za… Kto mieszka w lesie?, Co rośnie w lesie” oraz Co daje nam las? Wszystkie wypowiedzi trzecioklasistów zapisywali na karteczkach, które po ich odczytaniu przez poszczególne zespoły były umieszczane przez Bartłomieja Dymka na tablicy. były zapisywane przez Bartłomieja Dymka na tablicy.

Podczas kolejnego etapu lekcji przyrody trzecioklasiści zobaczyli slajd „Goście w lesie”, który prezentował na ośmiu obrazkach różne formy zachowanie się ludzi w trakcie pobytu w lesie. Leśniczy Bartłomiej Dymek omówił poszczególne formy zachowanie się odwiedzających las oceniając je jako właściwe oraz niewłaściwe oraz poprosił młodych kamiennogórzan, aby w trakcie rodzinnego spaceru leśnymi dróżkami zawsze postępowali zgodnie z właściwymi formami prezentowanymi na obrazkach, a więc pozostawienie samochodu na parkingach oraz specer z psem tylko na smyczy.

Na ostatnim slajdzie widzianym przez nich w salce edukacyjnej prezentowana była WARSTWOWA BUDOWA LASU (ściółka leśna, runo leśnie, podszyt oraz korony drzew). Najważniejszą rolę w występowaniu warstw lasu pełnią  drzewa.  Decydują one o  warunkach życia dla pozostałych organizmów występujących w lesie.  Drzewa zacieniają dno lasu, zmniejszają parowanie oraz zwiększają wilgotność powietrza, przez co w każdej warstwie panują nieco inne warunki ekologiczne, odpowiadające różnym organizmom. Jedne z nich zamieszkują najniższą warstwę lasu, czyli ściółkę leśną, inne runo leśne, jeszcze innym najbardziej odpowiada życie w podszycie lub koronach drzew.

Następnie wszystkie zespoły otrzymały karty pracy „Policz przysmaki dzików” uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Trzecioklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry, ale wszystkie obliczenia dokonane przez poszczególne „zwierzęce zespoły” były prawidłowe.

Po zaliczeniu leśnego sprawdzianu matematycznego uczestnicy przyrodniczych zajęć edukacyjnych otrzymali kartę pracy „Leśna ortografia”. Na otrzymanych od edukatora kartach pracy pod ośmioma leśnymi rysunkami należało uzupełnić podpisy pod nimi brakującymi literami wybierając „u” lub „ó”, „rz” lub „ż” oraz „ch” lub „h”. Podczas wspólnego sprawdzania okazało się, że wszystkie zespoły i z tym zadaniem poradziły sobie bezbłędnie.

Po zakończeniu zajęć w salce edukacyjnej kamiennogórscy miłośnicy przyrody ruszyli na krótki spacer do lasu. Spacerując leśną dróżką poznawali na łonie natury warstwową budowę lasu. Prowadzący młodych miłośników przyrody leśniczy Bartłomiej Dymek opowiadał im o poszczególnych piętrach lasu, a trzecioklasiści mieli możliwość obserwacji rosnącej w każdej z nich roślinności. Weszli m.in. do ciemnej, mało nasłonecznionej, części lasu, gdzie nie występowała warstwa podszytu. W trakcie spaceru dotarli do „łysego drzewa” – żywego jeszcze świerka, ale bez kory i martwymi jego gałęziami. Stojąc przy drzewie dowiedzieli się od prowadzącego terenową lekcję przyrody o bardzo ważnej roli takich drzew oraz martwego drewna w ekosystemach leśnych, gdyż są one miejscem bytowania tysięcy gatunków m. in. owadów, pajęczaków i ślimaków oraz siedliskiem dla przedstawicieli flory: mszaków, roślin naczyniowych czy grzybów.

W trakcie spacerów zobaczyli również porosty nadrzewne, które są organizmami bardzo wrażliwymi na zanieczyszczenie środowiska, a ich skład gatunkowy służy m. in. do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, na leżącej na skraju lasu kłodzie drewna, z leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM powrócili do Szkółki Leśnej, gdzie podziękowali mu za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne, nowe wiadomości o lesie oraz mile spędzony czas, a on zachęcił ich do częstszych rodzinnych wypraw do lasu. Po pożegnanie się z nim autokarem PKS Kamienna Góra w wesołych nastrojach i pełni niezapomnianych wrażeń z terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Barbara Hnisdiłów - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA