aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 4 listopada 2019 roku. uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, aktywnie zdobywający odznaki krajoznawcze „Tropiciel Przyrody lub „Turysta Przyrodnik”, wybrali się na krótką pieszą wycieczkę przeprowadzoną w ramach cyklu lekcji regionalnych ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Głównym celem przyrodniczego spaceru trzecioklasistów było poznanie kolejnych pomników przyrody w naszym mieście. Po wyjściu z budynku szkoły żwawo powędrowali ul. Parkową, a następnie obok Targu Miejskiego dotarli do ul. Stanisława Staszica, gdzie dotarli do okazałego DĘBU SZYPUŁKOWEGO ustanowionego POMNIKIEM PRZYRODY rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Na drzewie zobaczyli zieloną tabliczką POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Dąb szypułkowy znajduje się w rejestrze pomników przyrody RDOS. W chwili rejestracji jego obwód wynosił 375 cm, miał 24 m wysokości, a jego wiek szacowano na około 120-150 lat. Uczestnicy wycieczki przyrodniczej dowiedzieli się również jak można rozróżnić dęby szypułkowe od dębów bezszypułkowych oraz co to jest szypułka? Jednym z warunków uznania drzewa za pomnik przyrody jest odpowiednich rozmiarów obwód drzewa w tzw. pierśnicy na wysokości 130 cm, który dla dębów wynosi co najmniej 300 cm. Korzystając z taśmy mierniczej zmierzyli jego obwód, który aktualnie wynosi 390 cm. Po zrobieniu sobie zdjęcia dokumentującego poznanie pomnika przyrody podeszli do barierek nad rzeką Bóbr i zobaczyli liczne drzewa oznaczone tabliczkami POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY – były to dęby tworzące SZPALER DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH rosnących wzdłuż rzeki Bóbr na ul. Stanisława Staszica. Ponadto dowiedzieli się w jaki sposób określany jest prawy i lewy brzeg rzeki. Przyglądając się jej nurtowi określili, że 19 dębów szypułkowych objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody rośnie na lewym brzegu Bobru. Stąd skierowali się na ul. Papieża Jana Pawła II i po przekroczeniu mostu na rzece Bóbr zobaczyli kolejne drzewo z zieloną tabliczką POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Tabliczką oznaczony jest KLON SREBRZYSTY ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego z 24 marca 1992 r.

Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle udali się ul. Broniewskiego, gdzie na terenie Spółki Mieszkaniowej rosną dwa kolejne drzewa z zielonymi tabliczkami POMNIK PRZYRODY. Pierwsze z nich to okazała lipa drobnolistna. Po kilkunastu metrach doszli do okazałego kasztanowca zwyczajnego, na którym widniała zielona tabliczka z Godłem Polski oraz napisem „Pomnik przyrody prawem chroniony”. Ponadto zobaczyli rosnące na kasztanowcu gałązki klonu zwyczajnego. Mimo oznaczenia obu drzew zieloną tabliczką „pomnik przyrody” nie są one ujęte w rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ale obwody tych drzew na pewno spełniają jeden z podstawowych warunków dla uznania ich pomnikami przyrody.

Po zrobieniu sobie ostatniego zdjęcia w cieniu kasztanowca w wesołych nastrojach powędrowali do swojej szkoły. Uczestnicy terenowej regionalnej lekcji przyrody posiadający już odznakę Tropiciela Przyrody w stopnie brązowym uzyskali po 9 pkt do odznaki Turysta Przyrody, a pozostali wykonali jedno z zadań do odznaki Tropiciel Przyrody.

Opiekunami kamiennogórskich Tropicieli Przyrody byli Janina Żuchewicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA