aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Chełmsku Śląskim przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy VI a (obecnie VII a) aktywnie uczestniczyli w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze rozwijając dwoje zainteresowania turystyczno-krajoznawcze. Młodzi turyści z chełmskiej szkoły są członkami PTSM biorąc udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych dla młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

W pierwszej części podsumowania zorganizowanego dla uczniów klasy  VII a zaprezentowano okolicznościową prezentacją przedstawiającą ich turystyczne eskapady zorganizowane w trakcie minionego roku szkolnego. Uczniowie uczestniczyli łącznie w pięciu różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych rozpoczynając tradycyjnym rajdem nocnym w dniu 21 września 2018 r., a w ramach „zielonej szkoły” wędrowali szlakami turystycznymi Rudaw Janowickich oraz Karkonoszy. Miniony rok szkolny również zakończyli, jak przystało na miłośników nocnych spacerów, klasowym rajdem nocnym. W Turystycznym Roku Szkolnym 2018/2019 wzięło udział ogółem 3.536 młodych turystów, ich opiekunów i edukatorów reprezentujących pięć szkół naszego powiatu: SP nr 1 w Kamiennej Górze, SP nr 2 w Kamiennej Górze, SP Krzeszów, ZS-P Lubawka oraz SP w Chełmsku Śląskim, którą reprezentowało ogółem 95 młodych turystów i ich opiekunów.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek przyrodniczo-edukacyjnych wszyscy młodzi miłośnicy wspólnych turystycznych eskapad zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami indywidualnymi z zaznaczoną ilością imprez turystycznych, w których uczestniczyli, a także upominkami rzeczowymi w postaci przewodnika turystycznego Rudawy Janowickie oraz długopisu z grawerem „Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 Powiat Kamiennogórski”. Upominki rzeczowe w postaci przewodnika Rudawy Janowickie oraz długopisu z grawerem otrzymała aktywna propagatorka turystyki i krajoznawstwa wychowawca klasy Zofia Duszyńska.

Wszyscy siódmoklasiści wraz z opiekunką zostali zaproszeni na Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego, które dla młodych turystów z Gminy Lubawka zaplanowano na 12 grudnia 2019 r. w Lubawce.

Spotkanie młodych turystów podsumowujące Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 zakończyło się tradycyjnym „rodzinnym zdjęciem” wszystkich uczestników.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA