aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra czerwiec  2017 r. od godz. 14.30  do godz. 15.30 pokój nr 202

 

2.06.2017 r.
radny Tomasz Baćko
- Wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej
- Członek Komisji Spraw Społecznych

9.06.2017 r.
radny Marek Białecki
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Członek Komisji Rewizyjnej

23.06.2017 r.
radny Jacek Bruździak
- Członek Komisji Spraw Społecznych

30.06.2017 r.
radny Bogdan Wągrowski
- Przewodniczący Komisji Regulaminowej
- Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju