aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego miasta Kamienna Góra na rok 2018. Na zgłoszone pomysły oddano w sumie 3029 głosów z czego 250 było nieważnych.Na poszczególne projekty oddano następującą ilość ważnych głosów (patrz tabela).

Kamienna Góra - Budżet partycypacyjny

Z każdego okręgu, zgodnie z regulaminem, został wybrany projekt, który zdobył największą liczbę głosów. Do realizacji w 2018 roku zostały rekomendowane następujące projekty (patrz tabela).

Kamienna Góra - Budżet partycypacyjny