aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. UM Kamienna Góra

80 wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego rozmawiało w miniony piątek (27 października) w Kamiennej Górze o przyszłości gmin południowej części Dolnego Śląska. Tak dużego spotkania samorządowców w naszym mieście jeszcze nie było.

 

Rola gospodarza takiego spotkania, jaką wzięła na siebie Kamienna Góra, była bardzo dużym zaszczytem, ale również wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Na miejsce spotkania wyznaczone zostały reprezentacyjne sale Muzeum Tkactwa.

Do spotkania doszło z inicjatywy przedstawicieli Aglomeracji Wałbrzyskiej. Podkreślają oni nierówny rozwój południa naszego województwa w stosunku do rejonów północnych. Dysproporcje obserwowane są w wielu dziedzinach życia – dochodach, komunikacji, infrastrukturze czy zamożności. Odzwierciedlają to również statystyki. Trafnie problem zdiagnozował Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, tworząc hasło “Dolny Śląsk dwóch prędkości”, które coraz mocniej funkcjonować zaczyna w języku powszechnym.

Jakiś czas temu zdecydowana większość samorządowców południa Dolnego Śląska zgadzała się z tą oceną stanu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru byłych województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Wielu z nich wskazywało na potrzebę opracowania wspólnego dokumentu, zapisy którego poprzez włączenie do aktualizowanej strategii całego województwa, dałyby wszystkim znacznie lepsze perspektywy w dalszym rozwoju gospodarczo społecznym Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.

Podczas spotkania w Kamiennej Górze wszyscy obecni przedstawiciele gmin i powiatów zdecydowali o udziale w procesie tworzenia strategii, nazwanej od regionu, który miała by ona obejmować - Sudety 2030. Jej zadaniem będzie niwelowanie dystansu i przyspieszenie rozwoju regionu. Powołany te z został komitet sterujący do opracowania dokumentu, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych części tego obszaru.

Jak podkreślił burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek „Działalność Aglomeracji Wałbrzyskiej pokazała nam, że tylko wspólnie możemy osiągać zakładane cele. W pojedynkę, przy zmniejszającej się ilości środków unijnych, nie jesteśmy w stanie za dużo zdziałać. Stąd, spotykamy się w Kamiennej Górze, aby współpracę tę rozszerzyć, stwarzając naszym mieszkańcom szansę na równy, sprawny rozwój”.