aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanychdo udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.

 

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu aktualizowanego dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 18 kwietnia w godz. 10.00-12.00w sali witrażowej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra przy Pl. Grunwaldzkim 1.

Projekt dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Miasta Kamienna Góra pod adresem http://www.kamiennagora.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-aktualizacji-strategii-aw.html

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału