aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra, odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kamienna Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1
z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Spacerowej 12.

6. Zamknięcie Sesji.