aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20
gmina Kamienna Góra

Przedłużenie terminu składania wniosków na dotację na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę pieców na terenie gminy Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

 

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) lub biomasą na przyjazne źródła ciepła, przedłuża się termin składania wniosków o dofinansowanie do 15 sierpnia 2018 roku.

Celem Programu jest:
1. Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych;
2. Trwała likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż przyjaznego źródła ciepła, w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym oraz lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kamienna Góra.

Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wysokość dotacji będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych ZAKOŃCZONEGO ZADANIA, w maksymalnej wysokości:
a) dla domu jednorodzinnego – do 10.000 zł;
b) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – do 7.000 zł;
c) w przypadku kotłowni zasilającej w budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych instalacji będzie określony w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty – do 4.000 zł.

Jednocześnie przypominamy, że dotacja:
1. Nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie.
2. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.
3. W przypadku zakupu i montażu kotłów na paliwa stałe muszą one spełniać wysokie normy ekologiczne (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 lub wyższa potwierdzona przez akredytowane laboratorium).

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra – Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 303 II p.), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra (zakładka CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ – OCHRONA ŚRODOWISKA - Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Informacje o programie można uzyskać także pod numerem telefonu 75 610 60 11.

gmina Kamienna Góra