aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE O ZBIÓRCE ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. „WYSTAWKI"

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:
● Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna (wanny, umywalki),
• OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, wykładziny, dywany.

Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. Od 800 do 1400 za wyjątkiem sobót świątecznych.
Odpady należy wystawić w dniu odbioru od godziny 8:00 do 13:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.

Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Marciszów

ORGANIZOWANA WYSTAWKA NIE DOTYCZY
ODBIORU BIEŻĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha