aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. UG Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, iż gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Oddział z/s w Jeleniej Górze) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra.

Firma odpowiedzialna za usuwanie tych wyrobów tj. P.U.B. T-tel Tomasz Wieczorek z/s w Bielsko - Białej w najbliższych dniach będzie się kontaktować z mieszkańcami gminy, którzy złożyli wcześniej odpowiedni wniosek, w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin zakończenia wszystkich prac ustala się na koniec lipca br.

Szczegółowych wyjaśnień udziela pracownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra – p. Wioleta Bakszas pod numerem tel. 75 610 60 11.

Kamienna Góra, dnia 05.06.2018 r.

fot. UG Kamienna Góra