aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraDYŻURY RADNYCH RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA LUTY 2019, piątek godz. 14.30 – 15.30 pokój Nr 202

 

1 luty 2019 r.
Radny Bogdan Murawski
• Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych

8 luty 2019 r.
Radna Elżbieta Seweryniak
• Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

15 luty 2019 r.
Radny Łukasz Sławiński
• Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
• Członek Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju

22 luty 2019 r.
Radny Sławomir Sławiński
• Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju
• Członek Komisji Rewizyjnej