aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pupOsoby, którym w 2018 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny zapraszamy do odbioru PIT-11 w siedzibie tutejszego Urzędu:
Sekretariat II piętro - w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.

 

Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Osoby, którym wypłacono w 2018 r. stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia nie otrzymają PIT-11, ponieważ świadczenia te są zwolnione z poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.