aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. ARMiR Kamienna Góra

Od 15 lutego 2019 roku weszliśmy w okres kampanii związanej z dopłatami bezpośrednimi. Producenci rolni, w związku z tym, już odwiedzają Biuro Powiatowe ARiMR w Kamiennej Górze, gdzie mogą składać odpowiednie dokumenty czy zasięgnąć porady.

 

Oświadczenia zamiast wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już w roku ubiegłym przygotowała zupełnie nowe rozwiązanie dla swoich beneficjentów. To możliwość składania oświadczeń, które zdecydowanie ułatwiają procedurę związaną z wnioskowaniem o dopłaty. Oświadczenia można składać miedzy 15 lutego, a 14 marca 2019 roku. Można je złożyć jedynie w wersji papierowej i dotyczy ono rolników, którzy potwierdzą brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku oraz fakt ubiegania się w 2019 roku o te same płatności, co w roku 2018. Co ważne, oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Zakres płatności, o które można się ubiegać poprzez złożenie oświadczenia obowiązuje dokładnie taki sam jak w roku ubiegłym.

Kolejny etap – eWniosekPlus
Dzień po zakończeniu przyjmowania oświadczeń, czyli 15 marca wchodzimy w kolejny etap kampanii, który potrwa do 15 maja. Rolnicy mogą wówczas ubiegać się o płatności poprzez złożenie wniosku w aplikacji internetowej eWniosekPlus. To jedyna możliwość złożenia swoich deklaracji. Podobnie jak w przypadku oświadczeń, taka forma obowiązuje drugi rok. Należy podkreślić, że mimo wielu obaw, pytań czy wątpliwości, ta ścieżka okazała się dla naszych beneficjentów prosta i wygodna. Rolnik ma bowiem do wyboru trzy możliwość. Po pierwsze może złożyć wniosek samodzielnie, w domu poprzez wypełnienie wniosku w aplikacji. W przypadku jakichkolwiek trudności odpowiednio przygotowani pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Kamiennej Górze udzielą technicznego wsparcia w tym zakresie. W placówce przygotowane są stanowiska komputerowe, z których nasi producenci rolni mogą wówczas korzystać.

Ponadto usługi związane z wprowadzaniem wniosków do aplikacji prowadzi lokalny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który mieści się w tym samym budynku co kamiennogórska siedziba ARiMR.

Nowość we wsparciu ONW
Znaczącą zmianą dla rolników z terenu miast - Kamiennej Góry i Lubawki - jest to, że od 2019 roku mogą oni wnioskować o Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami(ONW) - tzw. płatności górskie. Na podstawie zmieniających się przepisów, dla użytków rolnych położonych na terenach w/w miast, ARiMR przyzna dopłaty. Ci rolnicy, nie mogą jednak złożyć w tej sytuacji oświadczenia. Zobowiązani są do wypełnienia pełnego wniosku w aplikacji eWnioskePlus.
Podkreślić należy, że w płatności górskie na pozostałych obszarach (tereny wiejskie) pozostają bez zmian. Reasumując – wszyscy rolnicy z terenu powiatu kamiennogórskiego otrzymają płatność górską do każdego hektara.

Terminarz szkoleń
– Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników z terenu powiatu kamiennogórskiego, Biuro Powiatowe ARiMR w Kamienne Górze wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego przygotowało cykl szkoleń, mających na celu pogłębienie tematyki oraz uszczegółowienie zasad składania wniosków za pomocą aplikacji internetowej eWniosekPlus – mówi Edyta Wyrostek(na zdjęciu), kierownik kamiennogórskiej placówki ARiMR. I tak pierwsze z nich odbędzie się 22 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, kolejne będzie miało miejsce 27 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta w Lubawce. Cykl spotkań zamknie szkolenie w Urzędzie Gminy w Marciszowie, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku. Wszystkie spotkania będą rozpoczynały się o godzinie 10.00

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Powiatowe ARiMR w Kamiennej Górze, przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11a. Serdecznie zapraszamy.