aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Chełmsko Śląskie - 10 lat Kwiatuszków Lnu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” składa wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy udzielili wsparcia w organizacji i przebiegu Koncertów Jubileuszowych Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kwiatuszki Lnu” w 10-tą rocznicę jego powstania.

 

Lista osób i instytucji, która wiernie towarzyszy w istnieniu i rozwoju Zespołu jest długa, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Stowarzyszenia „Tkacze Śląscy” i Zespołu „Kwiatuszki Lnu” za wspólne kultywowanie wartości stanowiących o naszej narodowej i regionalnej tożsamości: Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminie Lubawka, Zarządowi LGD Stowarzyszenie „Kwiat Lnu”, Dyrekcji, Pedagogom oraz Pracownikom Obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.”Tkaczy Chełmskich”, Dyrekcji i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce oraz Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim, Firmie „Świat Lnu”, Zespołowi Śpiewaczemu „Zgoda”, Lenie Marzec, Danucie Lulkowskiej - Firma Krawiecka „Anielcia”, byłym i obecnym Członkom Zespołu „Kwiatuszki Lnu”, którzy tworzyli jego historię oraz ich Rodzicom i Dziadkom, wszystkim mieszkańcom Chełmska, którzy życzliwym słowem nieustannie nas wzmacniają, a także Przedstawicielom Lokalnych Mediów za promocję naszych działań.

Wszystkim Wychowankom Zespołu „Kwiatuszki Lnu” serdecznie dziękujemy. Wasza aktywność na rzecz pielęgnowania rodzimego folkloru sprawia, że jesteśmy z Was dumni. Niezmiernie cieszymy się, że czas wolny od zająć lekcyjnych spędzacie na zadaniach związanych z kultywowaniem tradycji regionu i kraju. Dzięki tak wzorowym postawom, możemy być spokojni o to, że polska kultura nigdy nie zaginie. W 10-letniej działalności artystyczno-wychowawczej Zespołu tańczyło i śpiewało blisko 200 osób. Jedni byli w nim kilka miesięcy, inni kilka lat, wszystkich jednak łączyła wspólna pasja do śpiewu, tańca i tradycji. Łączył ich również trud intensywnych zajęć, przeżyć koncertowych, przebyte podróże artystyczne, wspólne działanie i trwałe przyjaźnie na lata młodego i dorosłego życia. Od początku działalności, na pierwszym planie w Zespole „Kwiatuszki Lnu” stawiany jest przez opiekunów artystycznych walor wychowawczy. Jego wychowankowie w okresie swojego rozwoju są twórczo inspirowani do udziału w zajęciach taneczno-wokalnych, a sceniczne zadania wpływają pozytywnie na wszechstronny rozwój ich osobowości. Edukacja artystyczna w Zespole „Kwiatuszki Lnu” nie tylko uczy i bawi, ale przede wszystkim wychowuje, ma duży wpływ na zaspakajanie potrzeb i aspiracji młodych artystów dając im jednocześnie szansę na samorealizację, a wyniki tej pracy mówią za siebie.

Przygotowania do uwieńczenia 10-letniej działalności Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „KWIATUSZKI LNU” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „TKACZE ŚLĄSCY” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego
„TKACZE ŚLĄSCY”
Teresa Sobala

MKiDN

 

REKLAMA