Print

Kamienna Góra - działki budowlane ul. Wrzosowa - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 79 000,00 zł. brutto.

 

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze - sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 900,00 zł. do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych:

1. Nr 641/20 o pow. 2184 m2 – cena wywoławcza – 98 300,00 zł brutto, wadium 9 900,00 zł,
2. Nr 641/28 o pow. 710 m2 – cena wywoławcza – 43 900,00 zł brutto, wadium 4 400,00 zł,
3. Nr 641/29 o pow. 829 m2 – cena wywoławcza – 51 400,00 zł brutto, wadium 5 200,00 zł,
4. Nr 641/30 o pow. 869 m2 – cena wywoławcza – 53 900,00 zł brutto, wadium 5 400,00 zł,
5. Nr 641/31 o pow. 894 m2 – cena wywoławcza – 55 500,00 zł brutto, wadium 5 600,00 zł.
położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Wrzosowej, pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).