aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXVIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta., z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kamienna Góra na lata 2020 -2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 315/75, obr.6).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 870, obr.6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski.

18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie Sesji.

 

REKLAMA