aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta., z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
7. Podjęcie apelu w sprawie konieczności zwiększenia zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz włączenia Miasta Kamienna Góra w zakres wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ”Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2021-2023.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 261/2, obr. 3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 223/16, obr.5).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (wieczyste użytkowanie 16. działek).
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

19. Interpelacje i zapytania.
20. Wnioski.

REKLAMA