aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

nocny turniej siatkówki

W Krzeszowie odbędzie się nocny turniej siatkówki. Rozgrywki zaplanowano na 23 czerwca na Orliku.

 

Zagrać mogą czteroosobowe drużyny. Turniej rozpocznie się o godzinie 20:00, odprawa techniczna zaplanowana jest na 19:30.

Zgłoszenia do turnieju do 22.06.2017 pod numerem telefonu 691 752 183 oraz mailem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizatorami turnieju są: Animatorzy Orlika, KS Cystersi PAGAZ Krzeszów, Gmina Kamienna Góra.

REGULAMIN
I ŚWIĘTOJAŃSKI Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Kamienna Góra

Organizator

Animatorzy Orlika, Klub Sportowy Cystersi Pagaz Krzeszów,

Współorganizator

Gmina Kamienna Góra

Cel imprezy

Popularyzacja grę w piłkę siatkową, stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców powiatu, wyłonienie najlepszego zespołu w siatkówce.

Termin i miejsce rozgrywania zawodów

Turniej zostanie rozegrany dnia 23.06.17. (PIĄTEK) na boisku Orlik w Krzeszowie.
Turniej rozpocznie się o godzinie 20.00

Warunki uczestnictwa

1. W turnieju może brać udział drużyna składająca się 4 zawodników.
2. Turniej osobny dla kobiet i mężczyzn.

3. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

4. Drużyna winna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za zawodników podczas turnieju.

5. Każda drużyna musi posiadać swoją nazwę.

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich.

7. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek).

System rozgrywek

1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów.

2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 19.30.

3. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie.

4. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

5. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

Nagrody i wyróżnienia

Trzy pierwsze zespoły otrzymują puchary i dyplomy, pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy.

Postanowienia końcowe
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.

2. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.

3. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.

4. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

5. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek.

6. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

8. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do dnia 22.06.17. drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do godz.. 22.00, tel; 691752183

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez