aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Centrum Kultury w Kamiennej Górze ogłosiło siódmą edycję konkursu plastycznego „Tam gdzie ja, tam moja flaga”. Prace zgłaszać można do 24 kwietnia. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i ucziów klas I-IV szkół podstawowych.

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Kamiennej Górze

CELE KONKURSU
- promocja Święta Flagi
- utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych ze szczególnym uwzględnieniem 100-lecia odzyskania niepodległości
- rozwijanie twórczych zdolności dzieci

TEMATYKA
Praca musi być artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których możemy spotkać flagę. Praca powinna nawiązywać do 100-lecia odzyskania niepodległości lub innej sytuacji np. sportowej, podróżniczej, itp.
Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas I – IV szkół podstawowych i przedszkolaków

FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
- format pracy – A3
- praca może być wykonana z użyciem kredek, farb, wycinanek (collage)

ZASADY UCZESTNICTWA
- jeden autor może zgłosić na konkurs jedną pracę - praca musi być dziełem indywidualnym

ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
- własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną należy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora ( Centrum Kultury , ul. Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra) w terminie do 24 kwietnia 2018 roku.
Na odwrocie pracy należy umieścić czytelną metryczką zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, nazwa szkoły lub przedszkola, adres, nr telefonu.
- prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie

KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
- realizacja tematu konkursu (szczególnie wysoko oceniane będą prace nawiązujące do 100-lecia odzyskania niepodległości)
- oryginalny pomysł
- wrażenie artystyczne
- estetyka i staranność wykonania
- samodzielność wykonania pracy

Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki
- uczniowie klas I – IV szkół podstawowych

ZAKOŃCZENIE KONKURSU
- lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora 27 kwietnia 2018r.
- uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 3 maja 2018 r. o godz. 18.00 w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
- laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora (o sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu)
- nagrodzone przez jury prace będą prezentowane w Urzędzie Miasta.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury konkursu

UWAGI KOŃCOWE
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi;
- dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych
- dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych
- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych
- uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu

Tam gdzie ja, tam moja flaga

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez